Het belang van sociale participatie bij leven met afasie

29-05-2024 14:30

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat over een onderzoek dat het belang van sociale participatie beschrijft bij mensen met afasie in beroepsleeftijd. Tevens geeft de werkgroep enkele suggesties voor andere artikelen met open access.

Lees verder

Welke strategieën voor begrijpend lezen helpen mensen met chronische afasie?

26-02-2024 15:04

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een onderzoek samengevat dat de werkzaamheid van een strategie bij begrijpend lezen op tekstniveau bij mensen met chronische afasie onderzocht.

Lees verder

Artikelen met Free Access

29-01-2024 16:48

Er verschijnen steeds vaker ‘free access’ artikelen. Deze zijn gratis online te lezen en als pdf te downloaden, waarmee de internationale literatuur voor meer mensen beschikbaar komt. In dit bericht vind je er alvast vier.

Lees verder

Veranderen persoonlijke relaties voor PMA in het eerste jaar na hun beroerte?

18-12-2023 11:55

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat van een onderzoek naar de ervaringen van personen met afasie met nauwe persoonlijke relaties en de manier waarop deze veranderen over het eerste jaar na hun beroerte.

Lees verder

Niet-talige cognitieve stoornissen en auditief taalbegrip bij hersenletsel zonder afasie

30-10-2023 15:33

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat dat de resultaten van de Tokentest vergelijkt met het werkgeheugen en andere cognitieve functies van patiënten met een CVA in de rechter hemisfeer, die geen afasie hebben.

Lees verder

Oratie Roel Jonkers

24-10-2023 16:11

Prof. dr. Roel Jonkers is op 20 oktober jl. officieel benoemd tot hoogleraar Neurolinguïstiek aan de Faculteit letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, als opvolger van prof. dr. Roelien Bastiaanse. Roel is tevens voorzitter van AfasieNet.

Lees verder

Meet the Author: Nicole ter Wal

15-09-2023 10:41

Logoscientia organiseert op dinsdag 10 oktober 2023 de achttiende online “Meet the author” bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden.

Lees verder

Kan muziektherapie taalfuncties na een CVA verbeteren?

27-07-2023 22:39

Het artikel dat deze maand is samengevat door de werkgroep literatuur betreft een meta-analyse: kan muziektherapie de taalfuncties van afasiepatiënten na een herseninfarct verbeteren, vergeleken met conventionele taaltherapie of geen therapie.

Lees verder

“Voor hen en voor mij”: een kwalitatieve studie over één-op-één lotgenotencontact bij personen met afasie

31-05-2023 14:06

De literatuursamenvatting van deze maand betreft een Brits onderzoek waarin personen die recent afasie kregen ten gevolge van een beroerte werden gematcht met lotgenoten in een chronische fase. Het gaat om kwalitatief onderzoek.

Lees verder

Muziektherapie in de chronische fase

24-04-2023 14:43

Het artikel dat samengevat is door de werkgroep literatuur gaat deze maand over een RCT naar muziektherapie in groepsverband in de chronische fase, waar ook de omgeving bij betrokken werd.

Lees verder

Therapie afronden bij chronische afasie

28-03-2023 14:01

De literatuursamenvatting van deze maand betreft een Australisch onderzoek, waarin wordt gekeken hoe logopedisten de therapie van cliënten met chronische afasie afronden, hierna weaning strategieën genoemd. Het gaat om kwalitatief onderzoek.

Lees verder

Is brain-computer-interface haalbaar bij afasietherapie?

30-01-2023 13:10

Het artikel dat deze maand is samengevat door de werkgroep literatuur gaat om een Proof of Concept studie. De haalbaarheid van het concept van een brain-computer-interface wordt getoetst.

Lees verder

Input gevraagd: knelpuntenanalyse afasie

25-01-2023 17:09

Als voorbereiding op de herziening van de NVLF-richtlijn afasie is de afgelopen maanden input opgehaald voor de knelpuntenanalyse. De werkgroep afasie heeft alle input samengevoegd en is gekomen tot 9 knelpunten, die veel genoemd worden. Hierbij het verzoek om deze 9 knelpunten te rangschikken van meest belangrijk naar minst belangrijk. Reageren kan tot en met 2 februari.

Lees verder

Promotie Maren van Rijssen

12-12-2022 16:40

Op 21 december 2022 is Maren van Rijssen gepromoveerd bij de leerstoel Logopediewetenschap met haar proefschrift getiteld ‘CommuniCare’.

Lees verder

Productie van geschreven tekst en de relatie met schrijfprocessen en spellingsmogelijkheden bij mensen met afasie

29-11-2022 21:45

We zijn erg blij dat de werkgroep literatuur na een pauze van een jaar de draad weer heeft kunnen oppakken. Ditmaal is een artikel samengevat dat het schrijven op tekstniveau onderzoekt en vergelijkt met onderliggende schrijfprocessen.

Lees verder

Gratis artikel concrete behandelmethodieken ernstige afasie

18-08-2022 12:08

Enkele maanden geleden verscheen een artikel van Frank Paemeleire en Lieselot Moerkerke in het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Het is een klinisch artikel over het assessment en de behandeling van ernstige afasie. Dit artikel mag vrij verspreid worden, mits verwijzing naar de bron.

Lees verder

Werkgroepleden gezocht voor de herziening richtlijn Afasie

25-07-2022 11:39

Voor de werkgroep die zich gaat bezighouden met herziening van de richtlijn Afasie is de NVLF op zoek naar logopedisten die affiniteit en werkervaring hebben met deze doelgroep en die knelpunten vanuit het werkveld kunnen inbrengen die meegenomen kunnen worden in de herziening van de richtlijn.

Lees verder

Oproep: nieuwe leden werkgroep literatuur

28-02-2022 14:20

De werkgroep literatuur van AfasieNet is op zoek naar nieuwe leden!

Lees verder

Taalverwerking bij patienten met gliomen: snelheid of accuratesse als sensitieve maat?

22-11-2021 14:12

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat dat kijkt naar taalverwerking bij mensen met een glioom (primaire hersentumor), en hoe hun woordvindproblemen het beste onderzocht kunnen worden.

Lees verder

Praatgroepen en lotgenotencontact; wat doet er echt toe voor personen met afasie?

28-10-2021 16:09

De werkgroep literatuur heeft deze maand een kwalitatief onderzoek samengevat naar beïnvloedende factoren voor participatie en integratie.

Lees verder

De mogelijkheden van therapie via de tablet in de acute fase

27-09-2021 18:00

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat over een onderzoek naar de inzet van de app STAPP in de afasiebehandeling.

Lees verder

Waarom gaan zorgprofessionals na trainingen wel of geen communicatietechnieken gebruiken bij mensen met afasie?

10-09-2021 17:20

Het doel van het onderzoeksproject CommuniCare (HU) is om de communicatie tussen personen met afasie, naasten en zorgprofessionals te verbeteren. Er is onderzocht welke factoren meespelen om als zorgprofessional wel of geen gebruik te maken van de geleerde communicatietechnieken. Hierover is nu een artikel verschenen.

Lees verder

Dynamisch weergegeven acties worden beter begrepen door PMA

28-06-2021 14:41

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat over een Nederlands onderzoek naar het begrijpen van statisch (op foto) en dynamisch (op video) weergegeven acties door personen met afasie.

Lees verder

Heeft verbale-gebarentherapie effect op werkwoordbenoeming in acute intramurale revalidatie?

20-05-2021 20:30

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een artikel samengevat van een studie die de effectiviteit van verbale-gebarentherapie op het benoemen van werkwoorden onderzocht bij patiënten in de acute fase van afasie.

Lees verder

Ervaringen van logopedisten met het subjectief welbevinden van mensen met afasie

30-04-2021 12:13

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een artikel samengevat dat subjectief welbevinden van PMA onderzoekt vanuit het perspectief van de logopedist.

Lees verder

Oudere berichten