Wetenschap

Literatuurlijst

Hier vind je een overzicht van alle interessante publicaties met betrekking tot afasie, zowel boeken als tijdschriften en artikelen.

Lees verder

Literatuursamenvattingen

Op deze pagina vind je de artikelen die door de werkgroep Literatuur zijn samengevat. De samenvattingen zijn tevens in de Nieuwsbrief van AfasieNet verschenen.

Lees verder

Voor onderzoekers

AfasieNet houdt een overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken bij. Heb jij een (nieuw) onderzoek lopen of heb je onlangs een onderzoek afgerond? Vul dan onderstaand formulier in.

Lees verder

Overzicht lopend onderzoek

Hier vindt u een overzicht van lopend onderzoek in Nederland en België op het gebied van afasie.

Overzicht afgerond onderzoek

Hier vindt u een overzicht van afgerond onderzoek uit Nederland en België op het gebied van afasie.

Werkgroep literatuur

De werkgroep Literatuur publiceert maandelijks een samenvatting van een recent en relevant artikel uit de internationale literatuuren plaatst daarbij enkele discussiepunten.

Lees verder

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie