Over AfasieNet

AfasieNet is hét gezaghebbende platform op het gebied van afasie in Nederland en Vlaanderen en heeft tot doel afasiezorg te optimaliseren.

Jaarlijkse afasieconferentie

Jaarlijkse afasieconferentie

AfasieNet voor professionals

 • AfasieNet biedt behandelaars en wetenschappers een platform op het gebied van afasie;
 • AfasieNet verbindt wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk;
 • Op AfasieNet delen professionals de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de afasiediagnostiek, afasietherapie en afasiologie;
 • AfasieNet publiceert het huidige scholingsaanbod op het gebied van afasiediagnostiek en -therapie;
 • AfasieNet organiseert jaarlijks een afasieconferentie.
AfasieNet voor mensen met afasie

AfasieNet voor mensen met afasie

AfasieNet voor mensen met afasie en naasten

 • AfasieNet voorziet mensen met afasie van afasievriendelijke informatie;
 • AfasieNet biedt mensen met afasie een forum voor lotgenotencontact;
 • AfasieNet voorziet naasten van mensen met afasie van informatie;
 • AfasieNet biedt naasten van mensen met afasie een forum voor lotgenotencontact;
 • AfasieNet biedt een zogenaamde ZorgZoeker, die het makkelijk maakt passende zorg in de buurt te vinden;
 • AfasieNet biedt een zogenaamde ActiviteitenZoeker, die het makkelijk maakt passende activiteiten in de buurt te vinden.
AfasieNet voor verwijzers

AfasieNet voor verwijzers

AfasieNet voor verwijzers

 • AfasieNet voorziet verwijzers van algemene informatie over afasie en het zorgtraject dat afasiepatiënten doorlopen;
 • AfasieNet biedt een zogenaamde ZorgZoeker, die het makkelijk maakt passende zorg in de buurt te vinden.

Stichting AfasieNet

Op 1 februari 2016 is de Stichting AfasieNet officieel van start gegaan. Het bestuur van de Stichting AfasieNet vervangt de Stuurgroep, die vanaf de oprichting van AfasieNet in 2012 de ontwikkeling van AfasieNet heeft vorm gegeven.

Doelstelling

De Stichting AfasieNet heeft ten doel: het bevorderen en verbeteren van (kwaliteit van) zorg aan mensen met afasie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk (artikel 2.5 van de statuten).

Activiteiten

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:

 • het besturen en in stand houden van een netwerk van mensen met afasie en hun naasten, alsmede professionals, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, afasietherapeuten, klinisch linguïsten en logopedisten in Nederland en Vlaanderen;
 • het stimuleren van de wetenschappelijke bestudering van afasie, haar diagnostiek en behandeling;
 • het bevorderen van (praktijkgericht) onderwijs op het gebied van klinische linguïstiek en afasie;
 • het verspreiden van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in diagnostiek, afasietherapie en afasiologie via onder andere (maar niet beperkt tot) symposia, publicaties en de website;
 • het onderhouden van betrekkingen met relevante patiëntenorganisaties en relevante organisaties in de gezondheidszorg.

Beleidsplan Stichting AfasieNet 2022-2024

Klik hieronder om het beleidsplan van de Stichting AfasieNet voor 2022-2024 te openen.

Beleidsplan Stichting AfasieNet 2019-2021

Klik hieronder om het beleidsplan van de Stichting AfasieNet voor 2019-2021 te openen.

Financieel jaarverslag 2020

Hieronder staat het financieel jaarverslag van 2020.

Financieel jaarverslag 2019

Hieronder vind je het financieel jaarverslag van Stichting AfasieNet over 2019.

Jaarverslag 2018

Het financieel jaarverslag 2018 van de Stichting AfasieNet vind je hieronder.

Jaarverslag Stichting AfasieNet 2017

Het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de accountantsverklaring van de Stichting AfasieNet over 2017 vind je hieronder.

Jaarverslag Stichting AfasieNet 2016

Het jaarverslag van Stichting AfasieNet 2016 is hier te lezen.

Hieronder vind je het financieel jaarverslag van Stichting AfasieNet van 2016

Samenstelling bestuur

Namen en functies van de bestuurders:

 • Roel Jonkers, voorzitter
 • Jiska Wiegers, penningmeester/secretaris
 • Anke de Boeije, lid
 • Ellen Dijkhuizen, lid
 • Rimke Groenewold, lid
 • Ivar Schute, lid
 • Dick Sijtsma, lid
 • Sandra Wielaert, lid

Ereleden

Stichting AfasieNet kent twee ereleden, beiden oud-bestuurslid van Stichting AfasieNet:

Mieke van de Sandt

 

Harry Moeskops

Postadres

Postadres van de Stichting AfasieNet: Ralreiger 24, 7827 VC Emmen

RSIN-nummer

Het RSIN nummer is 85 60 34 393.

Kamer van Koophandel

Het Kamer van Koophandel (KvK) nummer van de Stichting AfasieNet is: 65242106.

Beloningsbeleid van de Stichting AfasieNet

De bestuurders zijn vrijwilligers; zij ontvangen geen beloning. Wel kunnen zij reiskosten declareren.

ANBI

Stichting AfasieNet heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat de Stichting AfasieNet een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Schenkingen aan een ANBI-instelling mogen van de belastingdienst afgetrokken worden.

Lees verder