Verworven kinderafasie

Verworven Kinderafasie (VKA) is een taalstoornis bij kinderen, veroorzaakt door een hersenbeschadiging.

Wanneer spreek je van kinderafasie?

Verworven kinderafasie is een taalstoornis die al dan niet plotseling ontstaat als gevolg van hersenletsel c.q. een hersenfunctiestoornis, opgelopen op het moment dat het taalvermogen zich al –gedeeltelijk- heeft ontwikkeld.

De oorzaak van de hersenbeschadiging kan heel verschillend zijn:

  • een beroerte;
  • een ongeluk;
  • een infectie in de hersenen;
  • een tumor in de hersenen;
  • epilepsie.

Kinderen met kinderafasie kunnen moeite hebben met spreken, begrijpen van gesproken taal, lezen en schrijven.

Wanneer spreek je niet van kinderafasie?

Bij kinderen jonger dan 2 jaar wordt er niet gesproken over een diagnose verworven kinderafasie. Kinderafasie is ook anders dan een afwijkende of vertraagde taalontwikkeling . Er is dan sprake van een taalontwikkelingsstoornis. Boven de 18 jaar spreken we niet meer van kinderafasie, maar van (volwassen)afasie.

Onderzoek en behandeling

Voor het kind en voor u is het een nare ervaring om te merken dat het begrijpen en/of praten niet meer zo lukt als voorheen. Het communiceren met elkaar kan voor problemen zorgen. Om te weten of er sprake is van verworven kinderafasie, is het belangrijk dat een logopedist onderzoek doet naar het begrijpen en het praten. Dit kan in verschillende settingen: in ziekenhuizen, revalidatiecentra, epilepsie centra, audiologische centra, scholen voor kinderen met spraak- of taalproblemen en in particuliere logopediepraktijken.

Lees verder

Het syndroom van Landau-Kleffner

Het syndroom van Landau-Kleffner is een speciale vorm van verworven kinderafasie.

Lees verder

Communicatieadviezen bij verworven kinderafasie

Voor de omgeving van het kind is het vaak moeilijk hoe om te gaan met de veranderde manier van communiceren. Onderstaande adviezen zijn gemaakt om handvatten te geven in de communicatie met kinderen met verworven kinderafasie.

Lees verder
kind

Folder

Het expertiseteam van Rijndam Revalidatie heeft een folder ontwikkeld over woordvindingsmoeilijkheden bij kinderen. Deze folder kan door iedereen gebruikt worden, onder vermelding van de auteurs en Rijndam Revalidatie.

Leestips

Twee boeken over kinderen met niet-aangeboren hersenletsel:

  1. Mijn zondagse kind” (Lenie Jansen)
  2. Ik hou nog steeds van appeltaart” (Suzanne de Roos en Diana Moonen – de Zwaan)

Website

Een website voor en door jongeren met NAH:

http://www.breinstraat.nl/

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie