Diagnostiek en therapie

De logopedische behandeling van de persoon met afasie richt zich op het niveau van functie, activiteiten en participatie, omgevingsfactoren en houdt altijd rekening met persoonlijke factoren. De behandeling is maatwerk.

Diagnostische instrumenten

In de diagnostische fase brengt de logopedist de ernst en de aard van de afasie in kaart; zowel de stoornissen op het functieniveau als de beperkingen op activiteiten- en participatieniveau.

Lees verder

Bouwen aan identiteit

Bouwen aan identiteit is een goed onderbouwde, zeer praktische handreiking voor het werken aan identiteit met mensen met afasie. Met aansprekende illustraties van Reno Huibers, die zelf afasie heeft, en 25 uitgewerkte werkvormen, klaar voor gebruik.

Lees verder

Behandelprogramma's en -materiaal

De logopedische behandeling van de persoon met afasie richt zich op het niveau van functie, activiteiten en participatie, omgevingsfactoren en houdt altijd rekening met persoonlijke factoren. De behandeling is maatwerk.

Lees verder

Voorlichting, training en scholing

Voorlichting en training van naasten van een persoon met afasie en scholing van zorgverleners is een noodzakelijk onderdeel van de logopedische begeleiding. Zie hiervoor ook de Richtlijn diagnose en behandeling van afasie en de NAIS (NVAT Afasie Interventie Schema).

Lees verder

Richtlijn afasie

Tijdens het NVLF-congres op 13 november 2015 is de Logopedische Richtlijn “Diagnostiek en behandeling van afasie” gepresenteerd.

 

Lees verder

NAIS

De NVAT Afasie Interventie Schema’s (NVAT, 2015), afgekort tot NAIS, zijn een beschrijving van het professioneel handelen van de logopedist bij afasie.

Lees verder

Apps & hulpmiddelen

Op deze pagina vind je een overzicht van apps, hulpmiddelen en websites.

Deze lijst kan gebruikt worden bij de behandeling van afasie, of voor ondersteuning van de communicatie.

Lees verder

Primair progressieve afasie

PPA is een progressieve taalstoornis waarbij afasie het eerste en meest prominente symptoom is van een degeneratieve hersenziekte. De taalproblemen ontstaan geleidelijk en nemen in de tijd toe.

Lees verder

Spraakapraxie

Spraakapraxie kan zich net als afasie en dysartrie voordoen na niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte.

Lees verder

Cognitieve communicatiestoornissen

Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel krijgen vaak te maken met communicatiestoornissen. Voor personen met afasie is er relatief veel diagnostisch en therapeutisch materiaal beschikbaar. Dit geldt niet voor de groep patiënten zonder afasie, want voor hen is er nog weinig logopedisch materiaal te verkrijgen.

Lees verder

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie