Behandelprogramma’s en -materiaal

De logopedische behandeling van de persoon met afasie richt zich op het niveau van functie, activiteiten en participatie, omgevingsfactoren en houdt altijd rekening met persoonlijke factoren. De behandeling is maatwerk.

In de therapie kan gebruik gemaakt worden van de onderstaande bestaande programma’s en van materialen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet.

Behandelprogramma's op stoornisniveau

Het ATP (Auditief Taalbegripsprogramma) traint het woordbegrip (zelfstandige naamwoorden en werkwoorden) van afasiepatienten.

De MIT (Melodic Intonation Therapy) is een therapie voor mensen met een ernstige niet-vloeiende afasie.
De MIT is niet meer verkrijgbaar. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het Afasieteam van Rijndam: afasieteam@rijndam.nl.

SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia) is een behandeling waarin logopedie en muziektherapie worden gecombineerd, ontwikkeld voor niet-sprekende mensen met een ernstige spraakapraxie of globale afasie en niet-vloeiend sprekende mensen met een lichte spraakapraxie of conductie- en Broca afasie.

In deze video krijgt u aan de hand van een therapiesessie van een logopedist en een muziektherapeut informatie over deze methode.

 

BOX is een lexicaal-semantisch therapieprogramma voor afasiepatiënten. Dit is de geheel vernieuwde en herziene versie.

De geheel vernieuwde en herziene versie van FIKS is ontwikkeld voor het behandelen van fonologische stoornissen.

Klik hier voor meer informatie.

Behandelmateriaal op stoornisniveau

Anomix (Mix-reeks) is een werkboek voor woordvindingsproblemen op hoog niveau.

Het Werkboek voor Afasie biedt oefenmateriaal voor personen met afasie op een hoger taalniveau.

Afasietherapie Plus, een thematisch oefenpakket voor lichte woordvindingsproblemen.

Afasietherapie Plus, associatieoefeningen voor patiënten met semantische stoornissen.

Neurolinguïstische afasietherapie voor lexicaal-semantische stoornissen: oefeningen op woordniveau en enkele op zinsniveau.

Neurolinguïstische afasietherapie voor visueel-semantische stoornissen: oefeningen met afbeeldingen en woorden.

Color Cards (in verschillende uitvoeringen) zijn multi-inzetbaar.

Behandelprogramma's en materiaal op activiteiten- en participatieniveau

De PACT, Partner van Afasiepatiënten Conversatietraining, biedt een gestructureerde training van de communicatievaardigheden van de direct betrokken gesprekspartner.

SimpTell is een Webgebaseerde telegramstijltherapie voor personen met (Broca-)afasie die chronische zinsproductieproblemen ervaren.

Bouwen aan identiteit is een goed onderbouwde, zeer praktische handreiking voor het werken aan identiteit met mensen met afasie. Met aansprekende illustraties van Reno Huibers, die zelf afasie heeft, en 25 uitgewerkte werkvormen, klaar voor gebruik. Voor meer informatie en het downloaden van de werkbladen en illustraties zie deze pagina.

Computermateriaal en apps

STAPP, de Speech Therapy App bestaat uit twee oefenprogramma’s: MST (Module specifieke Therapie (MST) en de TIAS-app, voor het behandelen van spraakapraxie.
Beide onderdelen zijn ook los te bestellen.

Klik hier voor meer informatie.

De ACTIE! app is ontwikkeld voor het trainen van werkwoorden in 5 stappen.

De TouchToTell app is zowel een trainingsmethode als een communicatiehulpmiddel.

Logoclicks biedt online Afasietherapie.

Top! Woordvinding is het eerste deel in de serie Thuis Oefen Programma’s, bedoeld om de woordvinding te trainen. Deze geheel herziene versie is nu volledig webbased.

TOP!2Games bestaat uit 10 bekende en nieuwe taalspellen voor mensen met afasie en wordt online gespeeld.

TOP Klankbeelden is een geheel herziene en webbased versie van de oude papieren Klankbeelden, bedoeld om klanken te oefenen.

Digitaal is een verzameling taalspellen voor mensen met afasie.

KOMPROweb 2000-2020 is webbased en biedt verschillende taalspellen.

Meer apps en hulpmiddelen

Op deze pagina vind je meer apps en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij de communicatie door mensen met afasie en hun gesprekspartners.

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie