Verworven kinderafasie (VKA)

Definitie kinderafasie

Verworven kinderafasie (VKA) is een taalstoornis die al dan niet plotseling ontstaat als gevolg van hersenletsel c.q. een hersenfunctiestoornis, opgelopen op het moment dat het taalvermogen zich al –gedeeltelijk- heeft ontwikkeld.

Als ondergrens wordt 2 jaar aan gehouden mits er sprake is van een acuut moment waarop de kinderafasie is ontstaan, of er sprake is van een duidelijke achteruitgang. Als bovengrens wordt de leeftijd van 18 jaar aangehouden.

Verworven kinderafasie moet onderscheiden worden van pure dysarthrie, taalstoornissen bij kinderen met aangetoond pre-, peri-, vroeg postnataal opgelopen hersenletsel, taalstoornissen bij dove en slechthorende kinderen, taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en taalachterstand door psychosociale en psychiatrische factoren.

Expertteams

Elke logopedist in Nederland kan te maken krijgen met kinderafasie in de diverse settingen. Omdat kinderafasie weinig voorkomt, is het als logopedist lastig om ervaring op te bouwen in de behandeling van kinderen met kinderafasie.

Lees verder

Werkgroep Verworven Kinderafasie

Binnen AfasieNet is de Werkgroep Verworven Kinderafasie actief. De werkgroep bestaat uit logopedisten en linguïsten met expertise op het gebied van verworven kinderafasie.

Lees verder

Gestandaardiseerde beschrijving spontane taal bij VKA

De werkgroep verworven kinderafasie heeft een gestandaardiseerde methode ontwikkeld voor het beschrijven van de spontane taal van kinderen met afasie.

Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek in Nederland: KIK

Kinderafasie in Kaart (KIK) is een landelijk project dat is opgezet om te komen tot een bundeling van kennis en ervaring rondom verworven kinderafasie.

Lees verder

Het expertiseteam van Rijndam Revalidatie heeft een folder ontwikkeld over woordvindingsmoeilijkheden bij kinderen. Deze folder kan door iedereen gebruikt worden, onder vermelding van de auteurs en Rijndam Revalidatie.

Website

Een website voor en door jongeren met NAH:

http://www.breinstraat.nl/

Op 13 november 2015 heeft Mieke van de Sandt een presentatie gegeven over verworven kinderafasie tijdens het NVLF-jaarcongres.

Diagnostiek schema

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie