NAIS

De NVAT Afasie Interventie Schema’s (NVAT, 2015), afgekort tot NAIS, zijn een beschrijving van het professioneel handelen van de logopedist bij afasie.

De NAIS is onderschreven door de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van afasietherapeuten in juni 2012 en is ontstaan als gevolg van consensus binnen de beroepsgroep van afasietherapeuten.

De NAIS is voortgekomen uit de standaarden logopedie van de NVLF (1996). De auteurs zijn Sandra Wielaert, Philine Berns en Nicole Jünger.

Wat is de NAIS?

De NAIS is een beschrijving van het therapeutisch proces ten aanzien van diagnostiek en behandeling van een persoon met afasie en zijn omgeving, gevat in drie schema’s van elk drie cellen: de NVAT Afasie Interventie Schema’s (NAIS).

De schema’s omvatten de einddoelen van interventie, geformuleerd vanuit cliëntperspectief (de persoon met afasie en diens directe omgeving) en de daarbij behorende werkwijzen van de logopedist in diagnostiek en behandeling, uitgesplitst in:

  • acute fase
  • revalidatie fase
  • chronische fase

Voor elke fase worden deze einddoelen en bijbehorende werkwijzen beschreven bij respectievelijk:

  • ernstige afasie
  • matig ernstige afasie
  • lichte afasie.

Doel van de NAIS

Het doel van de NAIS is standaardisering en explicitering van het therapeutisch proces van logopedisten / afasietherapeuten in de behandeling van personen met afasie en hun omgeving.
Standaardisering draagt bij aan transparantie en toetsbaarheid van het handelen. De NAIS geeft richting aan het professioneel handelen van de logopedist / afasietherapeut.

De NAIS kan ook gebruikt worden in de opleiding tot logopedist.

Een afasietherapeut aan het werk

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie