Literatuurlijst

Hier vind je een overzicht van alle interessante publicaties met betrekking tot afasie, zowel boeken als tijdschriften en artikelen.

Boeken

 • Ball, M.J. & Damico, J.S (eds.) (2007). Clinical aphasiology, future directions. A festschrift for Chris Code. Hove: psychology press. ISBN 978-84169-670-6.
 • Basso, A. (2003). Aphasia and its therapy. Oxford: University Press. ISBN-13: 978-0-19-513587-9.
 • Bastiaanse, R. (2010). Afasie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. ISBN 978 90 313 6164 9.
 • Borsel, J. van. (2004). Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie. Leuven: Acco. ISBN 90 334 53959.
 • Byng, S., Duchan, J. & Pound, C. (eds.) (2007). The Aphasia Therapy file, volume 2. Hove: Psychology Press. ISBN 978-1-84169-270-8.
 • Chapey, R. (ed.) (2001). Language Intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders. (4th ed). Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins. ISBN 0 7817 2133 4.
 • Cranenburgh, van B. (2004). Neurorevalidatie : uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging. Centraal Boekhuis. ISBN 9035217179.
 • Deelman, B. e.a. (1997). Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom. ISBN 90 5352 306 5.
 • Ellis, A. & Young, A. (1997). Human cognitive neuropsychology (3rd ed). Hove: Psychology Press. ISBN 0863777155.
 • Elman, R. (1999). Group treatment of neurogenic communication disorders. The expert clinician’s approach. Butterworth-Heinemann Medical. ISBN 0750690844.
 • Feiken, Judith F., Santens, Patrick, Ruiter, Marina B.,(2015). Neurale herstelmechanismen en herstel op gedragsniveau: Therapeutische implicaties bij spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel. Stem-, Spraak- en Taalpathologie vol. 20 (2015).
 • Felson Duchan, J. & Byng, S. (eds.) (2004). Challenging aphasia therapies, broadening the discourse and extending the boundaries. Hove: Psychology Press. ISBN: 978-1-84169-505-1.
 • Laine, M. & Martin, N. (2006). Anomia, theoretical and clinical aspects. Hove: Psychology press. ISBN 978-0-86377-722-6.
 • Love, R.J. & Webb, W.G. (2000). Neurology for the speech language therapist. Butterworth-Heinemann. ISBN 07 5067 2528.
 • Nickels, L. (2002). Rehabilitation of spoken word production in aphasia (special issue van Aphasiology). Psychology Press. ISBN: 184 16 99 284.
 • Wielaert, S. & Berns, Ph. (red.) (2003). Status afasietherapie. Gevalsbesprekingen uit de klinische praktijk. Lisse: Swets & Zeitlinger. ISBN: 90 265 1710 6.
 • Wielaert, S. & Berns, Ph. (red.) (2014). Status afasietherapie. Nieuwe gevalsbesprekingen uit de klinische praktijk. Lisse: Swets & Zeitlinger.
  ISBN: 978 90 265 2267 3
 • Worrall, L.E. & Frattali, C.M. (ed.) (2000). Neurogenic communication disorders: a functional approach. New York: Thieme medical pub. ISBN: 086 577 868 X.
 • Worrall, L. & Thompson, C. (2008). Aphasia Rehabilitation: The Impairment and Its Consequences Plural Publishers, San Diego. ISBN: 9781597561624.
 • Ziegler, W., M. Vogel, B. Gröne & H. Schröter-Morasch (1998). Dysartrie, Grundlagen – Diagnostik – Therapie. Stuttgart: Thieme. ISBN3-13-112442-3.

Tijdschriften

 • Aphasiology
  (Psychology press; Taylor & Francis Group):
 • International Journal of Language and Communication Disorders
  (Psychology press; Taylor & Francis Group)
 • Topics in stroke rehabilitation
  (Thomas Land Publishers, een canadees tijdschrift, staat o.a. ook de EBSR in)
 • Journal of Communication Disorders
  (Elsevier Science)
 • Disability and Rehabilitation
  (Psychology press; Taylor & Francis Group).
 • Stem-, Spraak- en Taalpathologie: publiceert wetenschappelijke artikelen op het gebied van stem-, spraak- en taalstoornissen en richt zich op zowel onderzoekers als professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs. Free access!
 • Zie ook http://www.neurocom.be/ voor interessante tijdschriften.

Tip: door de naam in te typen bij Google kom je meestal bij de uitgever terecht, met tevens overzicht van inhoud.

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie