Voorlichting, training en scholing

Voorlichting en training van naasten van een persoon met afasie en scholing van zorgverleners is een noodzakelijk onderdeel van de logopedische begeleiding. Zie hiervoor ook de Richtlijn diagnose en behandeling van afasie en de NAIS (NVAT Afasie Interventie Schema).

Algemene voorlichting over logopedie voor familie

In veel instellingen worden voorlichtingsbijeenkomsten gegeven over de gevolgen van hersenletsel voor partners en andere familieleden. Hier vind je enkele voorbeelden van het onderdeel dat de logopedist verzorgt. Uiteraard betreffen deze presentaties, naast informatie over afasie, ook de andere terreinen waar de logopedist zich mee bezig houdt.

 • Binnen Revalidatiecentrum De Vogellanden wordt voor partners – in de breedste zin van het woord – van revalidanten de partnerpartipatiecursus aangeboden. De cursus bestaat uit bijeenkomsten die elke keer door een andere discipline worden verzorgd. Deze presentatie gebruiken de logopedisten. Als aanvulling wordt het proces van slikken en verslikken geïllustreerd door middel van tekenen en een model van het keelgebied.
  Voor vragen en opmerkingen: Nina Blom-Termeer
 • Op Revant, Revalidatiecentrum Breda wordt de CVA-voorlichting gegeven aan familieleden (partners, kinderen, ouders) van revalidanten. Deze voorlichting bestaat uit 5 bijeenkomsten, verzorgd door de verschillende disciplines, waaronder de afdeling logopedie.
  Voor vragen en opmerkingen: Dineke Blom

Informatiebrochure afasie

AfasieNet heeft in samenwerking met mensen met afasie een informatiebrochure ontwikkeld over afasie. De brochure kun je hier inzien.
Hij is gratis te bestellen in de webshop.

Voorlichting voor naasten

Deze presentatie is te gebruiken bij het informeren van familie en vrienden over de afasie van de cliënt/revalidant.

Werkwijze:

 • De presentatie wordt samen met de persoon met afasie vooraf ingevuld. Hierbij kunnen dia’s die niet ter zake doen worden weggelaten en ontbrekende dia’s worden toegevoegd.
 • Er dient daarbij ook een keuze gemaakt te worden uit de adviezen voor de communicatie. Tijdens de bijeenkomst kan het communicatieadvies apart aan de aanwezigen worden meegegeven.
 • De persoon met afasie bepaalt samen met de partner wie uitgenodigd worden (familie, vrienden, collega’s etc). In de therapie kan samen een uitnodiging worden opgesteld.
 • De presentatie wordt gegeven door de persoon met afasie (indien mogelijk) samen met de therapeut en duurt ongeveer 1,5 uur.
 • Wanneer de persoon met afasie een hulpmiddel gebruikt om de communicatie te ondersteunen, kan aan het eind van de presentatie ruimte worden ingepast om hier samen of in kleine groepjes mee te oefenen.
 • Ter illustratie kan een filmpje van een gesprek met de persoon met afasie getoond worden.

Uiteraard zijn dit enkele mogelijkheden van deze presentatie. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@afasienet.com.

Deze presentatie is ontwikkeld door Dineke Blom, ten behoeve van Revant, Revalidatiecentrum Breda.

Partnertraining

Richtlijn afasie, Aanbeveling 32:

De logopedist kan de communicatievaardigheden van de direct betrokken conversatiepartner van de persoon met afasie gestructureerd trainen met de Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT; Wielaert & Wilkinson, 2012).

De PACT, Partners van Afasiepatiënten Conversatietraining, biedt een gestructureerde training van de communicatievaardigheden van de direct betrokken gesprekspartner.

In de periode 2012-2014 werd het implementatie project ‘ImPACT’ uitgevoerd. In dit project is de PACT geïntroduceerd in 7 revalidatiecentra en 3 verpleeghuizen. ImPACT maakte onderdeel uit van het Revalidatie Innovatie programma van Revalidatie Nederland en werd uitgevoerd door Rijndam Revalidatie te Rotterdam.

Om de introductie van PACT bij cliënt-koppels (cliënt met afasie en gesprekspartner) te vergemakkelijken werd het PACT partnerinterview ontwikkeld. Dit interview is nu gratis beschikbaar.
Het interview biedt een structuur voor het informeren en motiveren van partners voor PACT.

Supported Conversation for Adults With Aphasia (SCA™)

Richtlijn afasie, aanbeveling 31:

De logopedist gebruikt Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA™, Kagan et al., 2001) bij het trainen van de communicatieve vaardigheden van zorgverleners en vrijwilligers die werkzaam zijn in een zorgorganisatie waar personen met afasie zijn.

AI_Logo_New_250px1

SCA™ is ontwikkeld door het Aphasia Institute  in Canada. Op dit moment is er nog geen vertaling beschikbaar van SCA™. De principes zijn op de website van het Aphasia Institute terug te vinden en als zodanig ook bruikbaar in de Nederlandse logopedische praktijk.

Scholing voor artsen

Deze powerpointpresentatie is bruikbaar voor onderwijs aan geneeskundestudenten/arts-assistenten.
De presentatie bevat informatie over o.a.

 • Differentiaaldiagnostiek afasie/andere communicatiestoornissen;
 • Afasietypen;
 • Onderzoek en behandelmogelijkheden en praktische informatie over bedside screenen van de taalvaardigheden van de patiënt;
 • Diverse termen, deze worden in een onderschrift toegelicht.

Om goed begrip te krijgen van afasie is het gebruik van afbeeldingen onontbeerlijk. In de presentatie worden suggesties gedaan voor bruikbaar beeldmateriaal. Uiteraard kan ook een selectie van de dia’s gemaakt worden, afhankelijk van het doel van de scholing en de hoeveelheid beschikbare tijd.

De presentatie is ontwikkeld door de werkgroep Scholing van de NVAT in samenwerking met artsen en logopedisten uit het neurologische werkveld, en gepubliceerd op de website van de NVAT in december 2012. Suggesties voor aanpassingen kunnen gestuurd worden naar de contactpersoon van de NVAT.

Werkgroep Scholing NVAT,
Antoinette Keulen
Manon Schrijnemaekers
Henriëtte van der Wielen

Met dank aan:
Marjan Bosje, Nicole Jünger, Eva Louwersheimer, Marie Jeanne te Meij, Bob van Oosten, Annet Slabbekoorn, Mia Verschaeve en Marieke Visser.

Dvd's

Er zijn enkele dvd’s te bestellen die geschikt zijn als voorlichtingsfilms. Bestellen kan via hersenletsel.nl.

Dvd: wat is een CVA

De film geeft een algemeen beeld van het CVA voor een breed publiek maar is ook geschikt als voorlichtingsfilm voor op scholen.
De meeste ziekenhuizen in Nederland hebben een Stroke unit, een specialistische afdeling die de CVA-getroffene opvangt, de eerste behandelingen doet en meestal ook een behandel- en revalidatieplan opstelt. De film laat in een scene zien hoe men moet handelen en hoe de ambulance de getroffene beoordeelt en ervoor zorgt dat deze zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis gebracht wordt.

Te bestellen via hersenletsel.nl.
€ 30,- (korting voor leden van hersenletsel.nl)

Dvd: verder leven na een beroerte, over revalideren en relativeren

De film is geschikt als voorlichting voor iedereen die te maken heeft met iemand met een CVA. Ook is hij waardevol als hulpmiddel bij onderwijs voor mensen in de zorg.
In de film vertellen een neuroloog en een revalidatiearts over  wat het CVA is, wat er gebeurt bij opname in het ziekenhuis, wat de gevolgen kunnen zijn  en hoe de revalidatie gestart wordt in het ziekenhuis. De film geeft inzicht in de impact van de gebeurtenis en de gevolgen die een CVA  kan hebben op een jong gezin. Een werkende moeder met twee jonge kinderen. Wat moet er allemaal geregeld en gedaan worden, hoe kijken de kinderen naar hun vader die een andere rol heeft gekregen (door het CVA) in het gezin.

Te bestellen via hersenletsel.nl.
€ 30,- (korting voor leden van hersenletsel.nl)

Voorlichtingsfilm afasie

Deze film probeert uit te leggen hoe de communicatie van mensen met afasie verloopt en welke stoornissen er in het complexe systeem van het taalgebruik kunnen optreden. Zowel mensen met afasie als hun familie en deskundigen vertellen wat het betekent met deze taalstoornis te moeten leven en hoe men er het beste mee om kan gaan.
Deel I gaat over de dagelijkse werkelijkheid van de aandoening afasie en is bedoeld voor iedereen die in afasie geïnteresseerd is. Speelduur: 23 minuten.
Deel II geeft veel achtergrondinformatie over de diagnostiek en behandeling van afasie en is vooral geschikt voor beroepsmatig betrokkenen en lesdoeleinden. Speelduur: 19 minuten.

Te bestellen via hersenletsel.nl.
€ 45,- (korting voor leden van hersenletsel.nl)

Dvd: regie over je leven, woorden en daden

Zes korte films laten zien hoe mensen met afasie de regie over hun leven heroverden. In dit proces neemt het Afasiecentrum een niet meer weg te denken positie in.
coproductie tussen de Afasie Vereniging Nederland en het Afasiecentrum Rotterdam e.o.

Te bestellen via hersenletsel.nl.
€ 45,- (korting voor leden van hersenletsel.nl)

Dvd en cd Vleugellam

Actrice Josine van Dalsum werd benaderd door de AVN met de vraag of ze een theaterstuk wilde schrijven over de invloed van afasie op iemands leven. Het stuk Vleugellam werd een collage van 30 jaar afasie in NL, de ontwikkelingen in de zorg en de verschillende soorten afasie.

Mevrouw Kanters (Josine) heeft afasie ten gevolge van een motorongeluk. In één persoon komen de verschillende soorten afasie samen, zodat iedereen die ooit in aanraking is geweest met afasie er iets in herkent. Wie beroepsmatig met afasie werkt, doet er goed aan zich te realiseren dat het stuk geen documentaire is. Theater vergroot emoties uit. De artsen en de logopedist op het toneel voeren strijd: het medische zorgmodel (wat kapot is blijft kapot) legt het af tegen het sociale model (wie wil en gezond hersenweefsel heeft, kan blijven leren) .

Telefonisch te bestellen bij hersenletsel.nl.

PACT Partners van Afasiepatiënten conversatietraining

Supported Conversation

Deel je scholing!

We zijn nog op zoek naar:

 • scholing aan verplegenden en verzorgenden,
 • scholing aan partners en familie.

Stuur je presentaties naar info@afasienet.com.

Voor meer informatie zie hier.

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie