Expertteams

Elke logopedist in Nederland kan te maken krijgen met kinderafasie in de diverse settingen. Omdat kinderafasie weinig voorkomt, is het als logopedist lastig om ervaring op te bouwen in de behandeling van kinderen met kinderafasie.

Er is een aantal plaatsen in Nederland waar specifieke expertise rondom kinderafasie te vinden is:

Kinderafasieteam Rijndam Revalidatie Rotterdam

Het kinderafasieteam Rijndam Revalidatie in Rotterdam is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie bij kinderen met taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel. Kinderen vanuit het hele land kunnen naar dit team verwezen worden voor uitgebreide diagnostiek en therapieadvies.

Het team bestaat uit klinisch linguïsten, logopedisten en een revalidatiearts. De afgelopen jaren heeft het Kinderafasieteam Rijndam regelmatig kinderen met verworven afasie gezien en zo ervaring opgebouwd die uniek is in Nederland.

Om diagnostiek te kunnen bieden voor kinderen en ouders in heel Nederland heeft het Kinderafasieteam Rijndam Revalidatie in 2015 het Taalpad ontwikkeld. Het kind komt met ouders 2 aaneengesloten dagen naar Rotterdam. Zonodig kunnen zij in Rijndam overnachten. In die twee dagen vindt alle diagnostiek plaats. Aan het eind van de 2e dag wordt een therapieadvies gegeven aan de behandelend logopedist en adviezen aan de ouders.

Het team werkt nauw samen met de behandelend logopedist: als de behandeling van het kind niet in Rijndam plaats zal vinden, begeleidt het team de logopedist een jaar lang op vaste momenten.

Aanmelding voor het Taalpad bij voorkeur via de behandelend logopedist, op de website:  www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/verworven afasie/taalpad

Revalidatiecentra met NAH-teams voor kinderen/jongeren

In verschillende revalidatiecentra zijn er gespecialiseerde teams voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Kinderen met kinderafasie kunnen hier terecht voor multidisciplinair onderzoek en behandeling door een gespecialiseerd team bestaande uit een revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werkende.

In deze revalidatiecentra zijn NAH-teams voor kinderen/jongeren:

 • Adelante, Valkenburg aan de Geul
 • De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
 • Klimmendaal revalidatiespecialisten, Arnhem, Apeldoorn
 • Libra Revalidatie en Audiologie, Eindhoven, Tilburg
 • Merem Medische Revalidatie, Hilversum
 • Revalidatiecentrum De Vogellanden, Zwolle
 • Revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee
 • Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag-Leeuwarden
 • Revant medisch specialistische revalidatie, Breda
 • Rijndam Revalidatie, Rotterdam
 • Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Enschede
 • Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 • UMCG centrum voor revalidatie, Groningen

Centra voor epilepsie

Bij epilepsiecentra (SEIN en Kempenhaeghe) is expertise op het gebied van spraak/taalproblemen die gerelateerd zijn aan epilepsie of aan epilepsiesyndromen. De kinderneuroloog onderzoekt of er sprake is van epilepsie. Als er ook problemen zijn op het gebied van de spraak of de taal wordt er onderzoek gedaan door een logopedist. Ook wordt er vaak onderzoek gedaan door de neuropsycholoog om te kijken of er problemen zijn in de ontwikkeling.

Centra voor epilepsie:

 • Kempenhaeghe, Heeze
 • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Zwolle

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie