Werkgroep Verworven Kinderafasie

Binnen AfasieNet is de Werkgroep Verworven Kinderafasie actief. De werkgroep bestaat uit logopedisten en linguïsten met expertise op het gebied van verworven kinderafasie.

De werkgroep komt 2x per jaar bij elkaar. Het doel van de werkgroep is onze expertise te vergroten op het gebied van VKA, nieuwste ontwikkelingen te volgen, zelf onderzoek te doen, met elkaar te praten over diagnostiek en behandeling aan de hand van casuïstiek.

Bijeenkomst werkgroep VKA 12-09-18

Op 12 september 2018 kwamen 12 leden van de VKA werkgroep bijeen in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Studenten zullen in een afstudeerscriptie spontane spraakplaten aanpassen.
 • Naar verwachting zal er een cursus SMTA in 2019 starten.
 • Het onderwerp literatuur voor afasie bij kinderen wordt elke vergadering besproken.
  Het boek van Deonna over kinderafasie (The epilepsy ahphasia spectrum – Deonna en Roulet-Perez uit 2016.) is een aanrader.
  De volgende boeken zijn interessant en hebben praktische tips als je werkt met kinderen: “Speelsbrein”  en “ Het hele brein, het hele kind”.
 • Wanneer is het zinvol om NPO en taalonderzoek af te nemen bij kinderen met afasie: dit is besproken. Leden van de VKA zijn van mening dat het afhankelijk is van wat je doel is met het onderzoek en dat bepaalt wanneer je onderzoek doet. Er is behoefte aan het maken van een profiel om van daaruit een plan voor je behandeling te kunnen maken.
 • Er is casuïstiek besproken.

Informatie over de bijeenkomsten in 2019

In maart en september 2019 is er door de werkgroep aandacht besteed aan de onderwerpen communicatieadviezen, woordvinding a.d.h.v. Ellis en Young model, cursus Contact, presentatie van de ASK door studenten, presentatie scenario test, vertegenwoordiging op Afasieconferentie, testen CAT en CELF-4-NL en CELF-5-Nl, KIK project.

Er volgen na elke bijeenkomst afspraken en een actielijst.

Voor de bijeenkomst in 2020 is afgesproken om in subgroepen aan inhoudelijke onderwerpen te werken.

Informatie over de online bijeenkomst in 2020

De geplande bijeenkomst in het voorjaar 2020 is door de coronamaatregelen omgezet naar het online werken in groepjes aan de volgende onderwerpen:

 • Behandeling woordvindingsproblemen
 • Beoordeling spontane taal
 • Taken model Ellis en Young
 • AfasieNet

Op 16 september 2020 hebben we een online vergadering gehad over de stand van zaken over bovenstaande onderwerpen.

Mieke van de Sandt heeft als held in de Lo&Fo gestaan.

Verkorte notulen van de online bijeenkomst van 06-10-2021

Diagnostiek
Er is behoefte aan een test voor kinderen met hersenletsel. Het ontwikkelen van een dergelijke uitgebreide test is veel werk. Op korte termijn is het haalbaarder om de bestaande testen vanuit linguïstiek te beoordelen op modaliteit(en).

Er zal gekeken worden naar verschillende beschikbare tests/taken en combinaties die uitsluitsel kunnen geven over onderdelen binnen het Ellis en Young schema beginnend met het luisteren en spreken.

Sites
Op AfasieNet zal een verwijzing naar www.breinstraat.nl komen. De werkgroep leden VKA ontvangen graag input van collega’s wie naar de AfasieNet site verwijst of naar welke relevante andere sites verwezen wordt.

Onderzoek
KIK3 is van start. Voor vragen over (deelname) aan het project en/ of inclusie mailAlinea
kinderafasieinkaart@rijndam.nl

Eerste Delphironde van project “Meedoen Next Step” is afgerond. Het meerjarenproject (met voor- en natraject) wordt geleid door Basalt en heeft als doel een landelijk behandelprogramma NAH voor kinderen en jongeren met juiste routing. De uitkomsten van de 1e Delphironde zijn gedeeld.

Jaarverslag 2021 Werkgroep VKA

Verkorte Notulen Werkgroep VKA 09-02-22 (online)

Trello
Er is een VKA-platform gemaakt op Trello. Er wordt kort uitleg gegeven over het gebruik van Trello.
Er worden werkafspraken gemaakt.

Brainstorm ASK
Vraag: hebben we behoeften aan een diagnostisch instrument? Wat mis je in de diagnostiek?
Er kan mogelijk subsidie aangevraagd worden, om dit onderzoek goed uit te voeren. In dat geval wordt het project niet meer uitgevoerd door studenten.
–  Een goede benoemtaak wordt gemist.
– Wellicht een soort screening voor kinderen, die je makkelijk kunt afnemen.
– Wens om af te gaan van niveau bepaling, waardoor je op een andere manier gaat kijken. Bijvoorbeeld frequentie meenemen als variabele.
– Palpa-achtige taken om het lezen nader te kunnen uitdiepen. Dyslexiescreeningstest?
– RTNA (tot 10 jaar) en de BBT(vanaf 13 jaar). Lastig dat er tussen de 10 en 13 jaar geen test voor woordvinding is.
– Bij eind basisschool/pubers het redenerend beschrijven gemist, dit is anders dan bij CAT-situatieplaat.
– Kan een bestaande test genormeerd worden voor kinderen?

Jaarplan bepalen en data bepalen
–  Er moet accreditatie aangevraagd worden voor de kenniskring kwaliteitskring. Het jaarverslag van 2021 moet hiervoor worden aangeleverd.
– Het is belangrijk om kennis uit te dragen en te delen. Idee: in 2023 middag organiseren met sprekers? Klein symposium. Zelf dingen presenteren. Dit idee moet nog verder uitgewerkt worden.
– Neuro-anatomie: verlangen om het hier samen over te hebben. Voor 2022 niet op agenda.

Jaarplan voor 2022: wordt bijgewerkt en als bijlage op Trello gezet.

Invulling fysieke bijeenkomst in juni 2022
Datum: woensdag 15 juni van 16-19 uur.
Locatie: revalidatiecentrum Merem

Onderwerpen:

1. Twee casussen worden gepresenteerd: spontane taalanalyse.
2. presentatie document Ellis&Young en diagnostiek, klinisch redeneren
3. “meedoen next step”, behandelprogramma bespreken
4. Tokentest voor kinderen bespreken

Nieuwe data voor 2022

 • 09-02-2022 online bijeenkomst van 15:30-17:30
 • 15-06-2022 fysieke bijeenkomst locatie Merem
 • 05-10-2022 online bijeenkomst van 15:30-17:30

Interesse?

Wil je meer weten over de werkgroep of je aanmelden?

Dat kan bij de contactpersoon: Suzanne Franssen, logopedist bij Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie