Onderzoek en behandeling

Voor het kind en voor u is het een nare ervaring om te merken dat het begrijpen en/of praten niet meer zo lukt als voorheen. Het communiceren met elkaar kan voor problemen zorgen. Om te weten of er sprake is van verworven kinderafasie, is het belangrijk dat een logopedist onderzoek doet naar het begrijpen en het praten. Dit kan in verschillende settingen: in ziekenhuizen, revalidatiecentra, epilepsie centra, audiologische centra, scholen voor kinderen met spraak- of taalproblemen en in particuliere logopediepraktijken.

Er is een aantal plaatsen in Nederland waar specifieke expertise rondom kinderafasie te vinden is:

Kinderafasieteam Rijndam Revalidatie Rotterdam

Het kinderafasieteam Rijndam Revalidatie in Rotterdam is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie bij kinderen met taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel. Kinderen vanuit het hele land kunnen naar dit team verwezen worden voor uitgebreide diagnostiek en therapieadvies.

Het team bestaat uit klinisch linguïsten, logopedisten en een revalidatiearts. De afgelopen jaren heeft het Kinderafasieteam Rijndam regelmatig kinderen met verworven afasie gezien en zo ervaring opgebouwd die uniek is in Nederland.

Om diagnostiek te kunnen bieden voor kinderen en ouders in heel Nederland heeft het Kinderafasieteam Rijndam Revalidatie in 2015 het Taalpad ontwikkeld. Het kind komt met ouders 2 aaneengesloten dagen naar Rotterdam. Zo nodig kunnen zij in Rijndam overnachten. In die twee dagen vindt alle diagnostiek plaats. Aan het eind van de 2e dag wordt een therapieadvies gegeven aan de behandelend logopedist en adviezen aan de ouders.

Het team werkt nauw samen met de behandelend logopedist: als de behandeling van het kind niet in Rijndam plaats zal vinden, begeleidt het team de logopedist een jaar lang op vaste momenten.

Aanmelding voor het Taalpad bij voorkeur via de behandelend logopedist, op de website:  www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/verworven afasie/taalpad

Revalidatiecentra met NAH-teams voor kinderen/jongeren

In verschillende revalidatiecentra zijn er gespecialiseerde teams voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Kinderen met kinderafasie kunnen hier terecht voor multidisciplinair onderzoek en behandeling door een gespecialiseerd team bestaande uit een revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werkende.

In deze revalidatiecentra zijn NAH-teams voor kinderen/jongeren:

 • Adelante, Valkenburg aan de Geul
 • De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
 • Klimmendaal revalidatiespecialisten, Arnhem, Apeldoorn
 • Libra Revalidatie en Audiologie, Eindhoven, Tilburg
 • Merem Medische Revalidatie, Hilversum
 • Revalidatiecentrum De Vogellanden, Zwolle
 • Revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee
 • Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag-Leeuwarden
 • Revant medisch specialistische revalidatie, Breda
 • Rijndam Revalidatie, Rotterdam
 • Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Enschede
 • Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 • UMCG centrum voor revalidatie, Groningen

Centra voor epilepsie

De logopedische diagnostiek en behandeling van kinderen met afasie als gevolg van epilepsie, zoals het syndroom van Landau Kleffner, vindt plaats in epilepsiecentra.

Centra voor epilepsie:

 • Kempenhaeghe, Heeze
 • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Zwolle

Meer informatie over het syndroom van Landau Kleffner

Meer informatie over het syndroom van Landau Kleffner is te vinden op deze pagina

Behandeling

De logopedist kan uw kind helpen en met hem/haar oefenen om het begrijpen, het praten en vinden van woorden te verbeteren. Als de problemen met begrijpen van gesproken taal en/of met spreken zeer belemmerend zijn, kan de logopedist u ook leren om ondersteunende communicatiemiddelen, zoals gebaren, plaatjes of een spraakcomputer te gebruiken om zo goed mogelijk met uw kind te kunnen communiceren.

De logopedist zal u en andere betrokkenen uitleggen wat de afasie voor uw kind betekent en zal ook adviezen geven over de manier waarop u het beste met uw kind kunt communiceren.

Of uw kind weer net zo zal communiceren zoals het vóór het ontstaan van de afasie deed, is moeilijk te zeggen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de leeftijd waarop de afasie ontstaat, en van de aard en de ernst van het letsel.

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie