Communicatieadviezen voor naasten

Met de volgende adviezen kunt u iemand met afasie helpen als hij of zij iets duidelijk wil maken. De persoon met afasie zal deze adviezen niet altijd zelfstandig kunnen toepassen, maar moet hierin ondersteund worden.

Algemene communicatieadviezen

 • Neem de tijd voor het gesprek. Ga op een rustige plek zitten;
 • Maak oogcontact en let goed op non-verbale signalen (mimiek, intonatie, gebaren);
 • Maak duidelijk waar het gesprek over gaat;
 • Gebruik eventueel afbeeldingen of foto’s om het onderwerp te verduidelijken;
 • Spreek rustig en in korte zinnen, benadruk de belangrijkste woorden uit een zin;
 • Vraag één ding tegelijk. Dus niet: “Wilt u koffie of thee?” Maar: “Wilt u koffie?”;
 • Schrijf de belangrijkste woorden op.

Hulp bij begrijpen (voor de gesprekspartner):

 • Spreek rustig, duidelijk en in korte zinnen, maar vermijd kinderlijke taal;
 • Benadruk de belangrijkste woorden. Dit kan met uw stem of met gebaren;
 • Schrijf de belangrijkste woorden op; doe dit ook als het om belangrijke mededelingen gaat, zoals een afspraak;
 • Ondersteun het gesprek non-verbaal: Wijs aan waarover gesproken wordt. Maak een tekening of een gebaar;
 • Vraag één ding tegelijk waarop met ‘ja’ of ‘nee’ gereageerd kan worden;
 • Wissel niet te snel van onderwerp.

Hulp bij het uiten (voor de gesprekspartner):

 • Iemand met afasie heeft vaak meer tijd nodig om iets duidelijk te maken: heb dus geduld en begin niet al te snel met gissen;
 • Verbeter iemand met afasie niet. Het is belangrijker dat hij/zij begrepen wordt, dan dat hij/zij correct spreekt;
 • Stimuleer om het bedoelde aan te wijzen;
 • Stimuleer om van het bedoelde een tekening te maken;
 • Stimuleer om een ondersteunend gebaar te maken;
 • Vraag één ding tegelijk waarop met ‘ja’ of ‘nee’ gereageerd kan worden;
  Dus niet: “Wil je koffie of thee?” Maar: “Wil je koffie?”;
 • Of stel keuzevragen, en schrijf de mogelijke keuzes onder elkaar op, zodat iemand met afasie kan aanwijzen wat hij wil of bedoelt;
 • Let niet alleen op wat iemand zegt, maar ook op gebaren en  lichaamstaal: die spreekt soms boekdelen wanneer iemand met afasie de woorden door elkaar haalt.

U kunt hier bovenstaande adviezen downloaden om ze uit te printen.

Hulpmiddel

Ook is het mogelijk een hulpmiddel te gebruiken. Overleg hierover met de logopedist, of maak gebruik van een hulpmiddel dat u hier kunt vinden.

Apps om de communicatie te ondersteunen vindt u op deze pagina.

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie