Diagnose afasie

Veel patiënten met afasie zijn enige tijd opgenomen in een ziekenhuis. De opname volgt meestal na het ontstaan van het hersenletsel. Kort na het ontstaan van de afasie doet de logopedist taalonderzoek om te kijken hoe de taalfuncties zijn aangetast.

Afasie en dan?

De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. De logopedist gaat ook na hoe de communicatie van de patiënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. Na het stellen van de diagnose wordt er gestart met de logopedische behandeling.

Na ontslag uit het ziekenhuis

Na ontslag uit het ziekenhuis hebben de meeste patiënten met afasie nog verdere behandeling nodig. Veel  mensen gaan naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Naar huis?

Soms kunnen mensen direct uit het ziekenhuis naar huis en krijgen poliklinische behandeling of behandeling in een logopediepraktijk die zich heeft gespecialiseerd in afasie.

De duur van de behandeling is afhankelijk van verschillende factoren en verschillend per persoon.

Vooraf is moeilijk te bepalen hoe het herstel zal verlopen.

 

21316085494_9be62636e6_b_700x549_acf_cropped

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie