Veranderen persoonlijke relaties voor mensen met afasie in het eerste jaar na hun beroerte?

Deze maand weer een afasievriendelijke literatuursamenvatting.

Het doel van het huidige onderzoek is om te kijken naar het perspectief van personen met afasie (PMA):

over hun ervaringen met nauwe persoonlijke relaties

en de manier waarop deze veranderen over het eerste jaar na hun beroerte.

Inleiding

Afasie wordt geassocieerd met verschillende psychosociale problemen,

zoals depressie, het verliezen van een baan, veranderingen van rol in het gezin, emotionele veranderingen en meer angst.

Zowel een beroerte als afasie veroorzaken veranderingen in interpersonale relaties;

met partners, familie, en vrienden.

Taal maakt een groot onderdeel uit van onze interactie met anderen

en dus levert dit voor iemand met afasie extra uitdagingen op.

Positieve relaties worden gelinkt aan positieve psychosociale uitkomsten.

Daarnaast worden positieve relaties bij PMA geassocieerd

met de mogelijkheid om succesvol te leven en een betere kwaliteit van leven.

Methode

De participanten in dit onderzoek:

  • waren ouder dan 18
  • hadden gerevalideerd in een revalidatiecentrum
  • hadden één beroerte gehad waarbij vervolgens afasie optrad
  • hadden geen eerdere psychologische of neurologische problematiek.

Er deden zeven participanten mee, waarvan zes mannen en één vrouw.

Er werden interviews afgenomen.

Het gesprek focuste zich op ervaringen van de participanten met nauwe persoonlijke relaties met:

  • hun partner
  • kinderen
  • familie
  • vrienden

Het interview werd kort na ontslag uit het revalidatiecentrum afgenomen.

De participanten werden daarna nog drie keer geïnterviewd met daartussen steeds een periode van 4 maanden.

De uitkomsten zijn met elkaar vergeleken waarbij er werd gekeken naar overeenkomsten.

Resultaten

De onderzoekers stellen vast dat bij alle participanten eenzelfde soort proces plaatsvond,

waarbij de tijdlijn en details per participant nog wel verschilden.

Het proces begint met (1) het terugtrekken in de inner circle, de groep mensen die het dichtst bij degene met afasie staan.

Het proces vervolgt zich met (2) veranderingen in de inner circle.

Er wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van de PMA en meer effectief communiceren.

Als deze veranderingen hebben plaatsgevonden, gaat de PMA zich meer buiten de inner circle bewegen (3).

Er wordt weer meer contact gezocht met vrienden en activiteiten worden weer opgepakt.

De laatste stap in het proces (4) is het weer verbinden met vrienden.

De communicatie komt meer op gang,

alhoewel de participanten aangaven dat veel mensen niet goed weten hoe ze om moeten gaan met de afasie.

Discussie

Dit onderzoek biedt belangrijke informatie voor logopedisten die werken met mensen met afasie.

Het geeft inzicht in de veranderde relaties na een beroerte

en het proces de maanden daarna.

Het laat zien dat het in het begin vooral belangrijk is om te focussen op de groep mensen die het dichtstbij staan.

Voor de mensen die een kleine of geen inner circle hebben,

is het leggen van contact met vrienden en familie moeilijker

en kan meer externe ondersteuning nodig zijn.

In de behandeling blijft het belangrijk om met de persoon met afasie in gesprek te blijven,

en dit soort zaken te bespreken.

Ben je geïnteresseerd in een uitgebreidere samenvatting? Lees de samenvatting voor professionals hier.

Wil je het hele artikel inzien? Dat kan hier.

 

Ford, A., Douglas, J. M., & O’Halloran, R. (2023). From the Inner Circle to Rebuilding Social Networks: A Grounded Theory Longitudinal Study Exploring the Experience of Close Personal Relationships from the Perspective of People with Post Stroke Aphasia. Aphasiology, 1-20.

vrijdag 22-12-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie