Therapie afronden bij chronische afasie

De literatuursamenvatting van deze maand betreft een Australisch onderzoek, waarin wordt gekeken hoe logopedisten de therapie van cliënten met chronische afasie afronden, hierna weaning strategieën genoemd. Het gaat om kwalitatief onderzoek.

Deborah Hersh (2003) “Weaning” clients from aphasia therapy: Speech pathologists’ strategies for discharge, Aphasiology, 17:11, 1007-1029, DOI: 10.1080/02687030344000364

Methode

30 Australische logopedisten werden geïnterviewd in 1999 en 2000. Er werd onder andere ingegaan op hun ervaringen met het afronden van logopedie en de aspecten die hun beslissing om therapie af te ronden beïnvloeden. De interviews duurden 1 tot 2 uur en werden getranscribeerd. Daarna werd de data geanalyseerd.

Resultaten

Weaning strategieën worden door logopedisten gebruikt om een behandeling af te ronden en tegelijkertijd een positieve therapeut-cliënt relatie te behouden. In het geval van chronische afasie leidt stoornisgerichte therapie vaak niet meer tot verbetering. Weaning biedt de therapeut de mogelijkheid om de behandeling af te ronden met een kleine kans dat cliënten negatief reageren. In totaal werden 19 weaning strategieën gevonden en in 5 verschillende categorieën ondergebracht: afwachten, onderhandeling, voorbereiding, scheiding, en vervanging.

Soorten strategieën

Categorie Omschrijving Wat de logopedisten zeiden
Afwachten Afwachten. “Wachten totdat ze zeggen – ik ben nu klaar -, gewoon afwachten.”
Onderhandeling Doelen bespreken met het doel om therapie af te ronden. “… als de persoonlijke doelen zijn bereikt, stop ik de behandeling en zeg ik – dit is wat u wilde bereiken en daar zijn we nu. En dan geef ik hen de keuze weer.”
Voorbereiding De eerste stappen naar het scheiden, maar dan op een voorzichtige manier. Het gezegde geeft niet altijd direct de bedoelde boodschap weer. “… sommige mensen vinden het spannend om therapie te stoppen, dan laten we steeds wat meer ruimte tussen de therapiesessies en zeg ik – nou, X doet het heel goed, we kunnen wat minder intensief afspreken…”
Scheiding Resulteert in een directe vermindering van contact en maakt het minderen van therapie makkelijker. “En we maken er een definitief blok van – we hebben studenten voor X-aantal weken. Dit kunnen we u aanbieden en daarna moeten we een pauze en evaluatie inlassen.”
Vervanging De therapie door iets anders vervangen. “Ik probeer ze aan te moedigen om weer aan de slag te gaan met dingen in de maatschappij waar ze mensen ontmoeten die met ze willen praten en tijd met ze door willen brengen.”

De drie belangrijkste kenmerken van weaning strategieën zijn: dat ze vaak in combinatie worden ingezet; dat ze vaak worden gebruikt als verlenging van de therapie; en dat ze vaak verborgen worden in andere processen, zoals evaluaties.

Redenen om weaning strategieën te gebruiken

Logopedisten beschouwden weaning als een manier om cliënten te beschermen, zodat die de tijd en kans krijgen te wennen aan de verandering in hun leven. Ook diende weaning als zelfbescherming en om de therapeutische relatie te behouden, door geleidelijk afstand te creëren na een intensieve behandeltijd. Het voorkomt te grote afhankelijkheid van de therapie, teleurstelling en boosheid.

Conclusie

Logopedisten gebruiken weaning strategieën om het afronden van de therapie zo makkelijk mogelijk te maken voor de cliënten en henzelf. Het gebruik van deze strategieën kan deels manipulatief zijn. Het beschermt het zorg-imago van de logopedist, legitimeert de gemaakte keuzes en verbergt daarnaast het gebrek aan mogelijkheden voor mensen met chronische afasie.

Dit onderzoek laat zien dat er een grote druk is om logopedische behandeling af te ronden en hoe logopedisten hierop in de praktijk reageren. Het draagt bij aan de discussie over een sociale benadering van afasiemanagement en de empowerment van de cliënt. Heldere, eerlijke communicatie staat niet altijd op de voorgrond bij het gebruik van weaning strategieën, net als inspraak van de cliënt. Shared decision making en onderhandeling zou meer moeite en tijd kunnen kosten en daarnaast de controle van de logopedist naar de cliënt verschuiven. Maar het zou ook juist meer vertrouwen en autonomie bij de cliënt kunnen creëren, waardoor het afronden met meer tevredenheid gepaard gaat.

Enkele vragen

  • Hoe ervaar jij het om een behandeling te moeten afronden?
  • Welke strategieën gebruik je hierbij en welke rol heeft je cliënt hierin?

dinsdag 28-03-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie