Promotie Maren van Rijssen

Op 21 december 2022 is Maren van Rijssen gepromoveerd bij de leerstoel Logopediewetenschap met haar proefschrift getiteld ‘CommuniCare’.

Afasie

De taalstoornis is bij veel Nederlanders nog onbekend. En dat terwijl het veel voorkomt, er zijn zelfs meer mensen met afasie dan met Parkinson.

Logopedisten bieden behandeling voor de taalstoornis en zijn expert op het gebied van communicatie. Bij de behandeling kunnen ook andere zorgverleners betrokken zijn, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, verpleegkundige en maatschappelijk werker. Door communicatieproblemen tussen patiënt en zorgverlener kunnen onduidelijkheden ontstaan over de behandeling, met vervelende gevolgen zoals lagere tevredenheid over de zorg en hogere medische kosten.

CommuniCare

In haar proefschrift onderzoekt Van Rijssen de behoeften van mensen met afasie, hun naasten en hun zorgverleners op het gebied van communicatie. Vanuit die behoeften ontwikkelde ze CommuniCare, een trainings- en coachingstraject voor zorgprofessionals om de communicatie met mensen met afasie te verbeteren.

Bijna driehonderd zorgprofessionals deden mee aan CommuniCare. Het hielp zorgprofessionals om de kennis, vaardigheden en het vertrouwen te krijgen om (nieuwe) communicatietechnieken te gebruiken. Ook werden teksten op websites, folders en bewegwijzering in zorginstellingen aangepast, zodat mensen met afasie deze beter konden begrijpen.

Link naar proefschrift

Dit is de link naar het volledige proefschrift van Maren:

https://www.globalacademicpress.com/ebooks/maren_van_rijssen/

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie