Oproep: nominaties Harry Moeskops Bokaal 2024

De Harry Moeskops Bokaal wordt sinds 2019 jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die iets heeft betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie. De prijs, een ereprijs in de vorm van een bokaal, is genoemd naar Harry Moeskops, mede-oprichter en eerste voorzitter (van 2013-2018) van AfasieNet.

Hieronder staat de procedure voor de toekenning beschreven en tevens een oproep om nominaties voor de Harry Moeskops Bokaal 2024 in te sturen.

Oproep: nomineer een kandidaat voor de Harry Moeskops Bokaal 2024

Hierbij roept het bestuur van AfasieNet alle deelnemers van AfasieNet op om een nominatie te doen voor de Harry Moeskops Bokaal 2024.

Inzendingen met motivatie (zie procedure hierboven) kunnen vóór 15 augustus 2024 gemaild worden naar info@afasienet.com.

Nominatie

Kandidaten voor de Harry Moeskops Bokaal kunnen alleen worden voorgedragen door leden (deelnemers) van AfasieNet. Elk lid kan maximaal 1 kandidatuur doorgeven. Kandidaten kunnen individuen zijn of groepen. Om een persoon of groep kandidaat te stellen moet het lid de naam van de persoon of groep doorgeven aan het secretariaat van AfasieNet. Een kandidatuur moet voorzien zijn van een beschrijving van de reden waarom de persoon of groep in aanmerking zou moeten komen voor de bokaal. Deze beschrijving mag maximaal 1 A4 zijn. Aanmeldingen moeten vóór 15 augustus 2024 binnen zijn bij AfasieNet.

Na 15 augustus zal het bestuur van AfasieNet samen met Harry Moeskops uit de kandidaten 3 nominaties kiezen die in aanmerking komen voor de bokaal. Bij de keuze zal rekening worden gehouden met het doel van de prijs, namelijk het feit dat de persoon of groep iets speciaals heeft betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie. Tegen de beslissing van het bestuur van de 3 nominaties kan niet in beroep worden gegaan. Leden van het bestuur komen niet in aanmerking voor de bokaal.

Uiterlijk twee weken voor de Afasieconferentie zal bekend worden gemaakt welke drie kandidaten genomineerd zijn. Hierbij zal ook worden aangegeven waarom ze zijn genomineerd. De naam van degene die de kandidaat of kandidaten heeft genomineerd wordt niet bekend gemaakt.

Stemming en uitreiking tijdens de Afasieconferentie

Tijdens de Afasieconferentie kunnen alle aanwezigen hun stem uitbrengen op 1 van de 3 genomineerden via de conferentieapp. Elke aanwezige kan maar 1 stem uitbrengen. De genomineerde met de meeste stemmen krijgt de bokaal. Bij een gelijk aantal stemmen zullen beide genomineerden met de meeste stemmen de bokaal winnen. In dat geval zal bij de uitreiking 1 bokaal worden uitgereikt en zal later een tweede bokaal worden geregeld voor de andere winnaar.

De uitreiking van de Harry Moeskops Bokaal vindt plaats tijdens de conferentie.

Winnaar Harry Moeskop Bokaal 2023

In 2023 heeft Vicky Voorbraak de Harry Moeskops Bokaal gewonnen, voor al haar inspirerende initiatieven waarmee ze een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van PMA.

Uit de nominatie:

Vicky weet voortdurend een brug te slaan tussen personen met afasie (PMA) die elkaar kunnen bijstaan. Bijstaan in de breedste zin van het woord, zowel een helpende hand als emotionele steun. Zij zet haar talenten, naast haar drukke baan in revalidatiecentrum UMCG Beatrixoord waar zij PMA op een inspirerende en innovatieve wijze begeleidt, ook in voor PMA in de chronische fase door hen in hun kracht te zetten en hen een betekenisvolle bijdragen te laten leveren aan de maatschappij.

Zij doet dit onder andere samen met de Stichting in Contact met Afasie die zij in 2020 heeft opgericht en die specifiek als doel heeft een bijdrage te leveren op een betekenisvol leven van PMA in de chronische fase en het voorkomen van een isolement. Dit wordt gedaan door samen met PMA activiteiten te bedenken en te organiseren voor andere PMA. Zo wil zij zorgen voor verbinding met gelijkgestemden.

Op voortouw van Vicky heeft de ‘Stichting in Contact met Afasie’ samen met het team van ‘Dinges Afasie Events’ in 2022 een landelijke Inspiratiedag georganiseerd. Deze inspiratiedag was een groot succes. Dit symposium door en voor PMA was een dag met workshops en lezingen, maar ook ontspanning. Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en meer te weten komen.

Last but not least heeft Vicky een Gastenverblijf laten bouwen: ‘De Wachtershof’. Dit rolstoelvriendelijke gastenverblijf is volledig ingericht voor PMA. Er is een afasievriendelijke activiteitengids, ontbijtkaart en gebruiksaanwijzingen voor de keuken en er zijn veel hulpmiddelen voor mensen die eenhandig functioneren. Indien gewenst kan zij zelfs ADL zorg arrangeren.

Winnaar Harry Moeskops Bokaal 2022

David Weilers en Henriëtte Vreemann hebben in 2022 de Harry Moeskops Bokaal gewonnen voor hun app “Hallo Afasie”.

Uit de nominatie:

David en Henriëtte hebben samen de app ‘Hallo Afasie’ ontwikkeld en uitgebracht. Een app die het ‘papieren afasiekaartje’ vervangt, of anders: aanvult, op een manier die heel makkelijk in gebruik is. ‘Gewoon’ op je smartphone, iets waar veel mensen met afasie gebruik van maken.

David en Henriëtte hebben ervoor gezorgd dat de app heel toegankelijk én gratis is voor heel veel van onze revalidanten met afasie. Ik merk in mijn werk dat de app door revalidanten met open armen wordt ontvangen en dat ze er erg veel profijt van hebben. Ook veel revalidanten met een lichtere afasie vinden het prettig om de app op hun telefoon te hebben.  ‘Voor het geval ik er toch niet helemaal uitkom.’

Lees het bericht hier terug.

Geef een reactie

maandag 29-04-2024

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie