Is brain-computer-interface haalbaar bij afasietherapie?

Het artikel dat deze maand is samengevat door de werkgroep literatuur gaat om een Proof of Concept studie. De haalbaarheid van het concept van een brain-computer-interface wordt getoetst.

Mariacristina Musso, David Hübner, Sarah Schwarzkopf, Maria Bernodusson, Pierre LeVan, Cornelius Weiller and Michael Tangermann (2022): Aphasia recovery by language training using a brain-computer interface: a proof-of-concept study.  Brain Communications, Volume 4, Issue 1, 2022, fcac008. Published online 2022 Feb 8.

doi: 10.1093/braincomms/fcac008 (Free access)

Aanleiding

Eénderde van de patiënten die een beroerte heeft gehad, heeft te maken met afasie. Dit kan leiden tot een vermindering of zelfs verlies van zelfstandigheid, sociale isolatie en geen terugkeer naar werk.

Tijdens de periode vanaf de beroerte tot ongeveer 6 maanden erna is er sprake van spontaan herstel. Hierbij heeft het de voorkeur om de therapie snel te starten en in een hoge intensiteit. Na een periode van 6 maanden wordt er gesproken van een chronische fase. In de chronische fase treedt over het algemeen alleen nog minimale verbetering op. Standaard afasie therapie heeft wel meer baat dan geen therapie, maar het effect in de chronische fase is alsnog redelijk klein.

Proof-of-concept

De studie kijkt of er een verbetering optreedt die te maken heeft met het versterken en opnieuw in balans brengen van de taalnetwerken.

Therapie

De brain-computer-interface is een manier om een bepaalde hersenactiviteit in een tijdsvlak te meten, en om hier feedback op te geven. Dit kan ook ingezet worden als men niet kan praten.
Het werkt met EEG, dus met sensoren op het hoofd die bepaalde hersenactiviteit meten.

De deelnemers kregen een zin te horen. Het laatste woord van de zin is weggelaten, dat is het doelwoord. Vervolgens kregen de deelnemers een snel spelende audio opname te horen met het doelwoord en afleidende woorden. Bij een bepaalde juiste hersenactiviteit bij het doelwoord, kregen de deelnemers direct sensorische feedback om dit te versterken, bijvoorbeeld door het horen van een zin of het zien van een beeld. De deelnemers werden ook geadviseerd om gebruik te maken van een strategie, bijvoorbeeld inner speech (innerlijke spraak). Deelnemers mochten zelf bepalen welke strategie ze gebruikten.

Er deden 10 mensen in de leeftijd van 58-76 jaar mee met matig tot ernstige afasie in de chronische fase. Inclusiecriteria waren onder andere een herseninfarct links en voldoende cognitieve vaardigheden. Exclusiecriteria waren onder andere een hersenbloeding, ernstige gehoorbeperking, geen zicht en linkshandigheid.

De oefentherapie duurde ongeveer 30 uur per deelnemer. Gemiddeld 6,24 uur per week, 4 dagen in de week.

Tijdens de 3 maanden na de training en voordat de follow-up was, mochten de deelnemers geen logopedie volgen.

Tijdens dit Proof of concept onderzoek is gebruikt gemaakt van de: AAT (Akense Afasie Test); S&V, Snodgrass & Vanderwart benoem test; CAL (communicative activity log) en cognitieve onderzoeken.

Resultaten

Resultaat 1: De therapie is uitvoerbaar voor de deelnemers.

Resultaat 2: Er is sprake van verbetering op meerdere taalaspecten. Deelnemers geven zelf ook een verbetering in kwantiteit en kwaliteit van leven aan. Volgens de AAT criteria was er bij 50% van de deelnemers post-training niet meer sprake van een afasie.

Resultaat 3: Op de non-talige aspecten zijn geen significante verschillen gezien.

Conclusie

Gezien het huidige debat over neuroplasticiteit, dus dat het brein zichzelf aan kan passen en kan herstellen, is deze studie relevant. De studie onderbouwt dat het versterken van selectieve hersenactiviteit voordelig kan zijn voor cognitieve revalidatie.

In dit onderzoek werd er maar één vaardigheid getraind, maar de positieve effecten werden gegeneraliseerd naar meerdere taalaspecten. Deze vooruitgang is ook post-training en bij follow-up nog zichtbaar (met minimale verschillen).

Dit onderzoek onderbouwt de hypothese dat een combinatie van versterking van het taalnetwerk en verminderde activiteit van het default mode network (brein in rust) een verklaring kan zijn voor beter herstel van de afasie. Het gaat hier om het versterken en het opnieuw in balans brengen van deze netwerken.

maandag 30-01-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie