Nieuwe logische reeksen AfasieNet-CCS

Er zijn twee nieuwe logische reeksen beschikbaar voor de AfasieNet-CCS, als vervanging voor de originele logische reeks. Deze zijn te downloaden via de website. Tevens zijn er enkele aanpassingen in het scoreformulier.

De originele logische reeks behorende bij de AfasieNet-CCS was al langer en om verschillende redenen aan vervanging toe. Zie onder andere de aanbevelingen die werden gedaan in de bachelor thesis van Laura Akkerman uit 2019 met als titel “Goed kan altijd beter- een tevredenheidsonderzoek naar de AfasieNet- Cognitieve Communicatie Screening”. (Terug te vinden op AfasieNet.com onder het kopje “cognitieve communicatiestoornissen”.)

Met dank aan de studenten van de universiteit Groningen zijn vanaf nu twee nieuwe logische reeksen beschikbaar, die terug te vinden zullen zijn onder hetzelfde kopje “cognitieve communicatiestoornissen”.

8 afbeeldingen in plaats van 6

Waar de vorige logische reeks uit 6 afbeeldingen bestond zijn dat er bij deze reeksen 8. Reden van de langere versies is dat bij de verhaallijn deze keer ook een beroep op de sociale cognitie wordt gedaan; dat vroeg om wat meer afbeeldingen om de verhaallijn voldoende duidelijk te kunnen maken.

Er zijn plannen om aanvullend ook nieuwe logische reeksen te ontwikkelen met 6 afbeeldingen. Zodra die beschikbaar komen zullen we hiervan via deze site weer melding doen.

Aanpassingen in handleiding, scoreformulier en testmaterialen

De huidige nieuwe reeksen vroegen uiteraard ook om een aanpassing van de handleiding, het scoreformulier en de testmaterialen. Al deze aanpassingen worden in addenda toegevoegd aan de materialen op deze site. Het gaat om aanpassingen aan: blz. 33 handleiding / blz. 8 scoreformulier / en de foto’s uit de testbatterij ten behoeve van de twee nieuwe logische reeksen.

Feedback van de studenten uit Groningen over de uitleg bij de scoring van de logische reeksen heeft daarbij geleid tot extra aanpassingen van de tekst op blz. 8 van het scoreformulier; we gaan er van uit dat de instructie hierbij nu ook verbeterd is.

Nog enkele kleine aanpassingen

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om meteen nog een paar kleine aanpassingen door te voeren. Op blz. 1 en 2 van het scoreformulier kan bij de TokenTest vanaf nu de score (i.p.v. het aantal fouten) worden genoteerd. Op blz. 21 van het testmateriaal (subtest “verhaal vertellen”) stond per abuis nog “STCC 6”; dit is aangepast naar “subtest 5”.

Verder vermelden we, voor iedereen die de versie van 2016 geprint en in gebruik heeft, graag nog een keer dat de “vragenlijst direct betrokkene -zij” in 2018 al eens werd aangepast. Daarop was destijds een correctie nodig omdat de plaats van één vraag afweek van de overige vragenlijsten; de gecorrigeerde lijst staat sindsdien al op de site.

Namens de werkgroep CCS veel gebruiksplezier van al deze nieuwe aanpassingen. Voor vragen en/of opmerkingen is de werkgroep bereikbaar via werkgroepccsafasienet@gmail.com.

Pagina AfasieNet-CCS

Alle documenten vind je op de website op deze pagina, onder de kopjes “Nieuwe logische reeksen 2023” en “AfasieNet-CCS addenda 2023“.

woensdag 31-05-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie