Deel je ervaring met TouchToTell!

06-05-2024 14:25

Een 4e jaars student Logopedie aan de Hanze in Groningen doet voor haar afstudeerthesis onderzoek naar de tevredenheid over de communicatiehulp-app TouchToTell en andere high-tech communicatiehulpmiddelen, bij logopedisten die werken met volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hierbij delen we haar verzoek en vragenlijst. Invullen kan tot uiterlijk 24 mei aanstaande.

Lees verder

Bouwen aan Identiteit: werkbladen nu via AfasieNet te downloaden

23-04-2024 14:53

Bouwen aan identiteit, geschreven door Rianne Brinkman, is een goed onderbouwde, zeer praktische handreiking voor het werken aan identiteit met mensen met afasie. Met aansprekende illustraties van Reno Huibers, die zelf afasie heeft, en 25 uitgewerkte werkvormen, klaar voor gebruik. De werkbladen en illustraties zijn nu te downloaden via AfasieNet.

Lees verder

Nieuws van de Werkgroep CCS

15-04-2024 12:02

De Werkgroep Cognitieve Communicatiestoornissen heeft een nieuwe checklist gepubliceerd. Daarnaast is de samenstelling van de werkgroep gewijzigd.

Lees verder

Deel je ervaring: vragenlijst CZA

15-01-2024 17:15

Op de Afasieconferentie in oktober werd het meetinstrument Communicatief Zelfvertrouwen bij Afasie (CZA) gepresenteerd. De onderzoekers hebben nu een korte vragenlijst opgesteld waarmee gebruikers hun ervaringen kunnen delen.

Lees verder

Communicatief Zelfvertrouwen bij Afasie: CZA

18-12-2023 17:28

Zoals in een eerder nieuwsbericht is vermeld, is er een nieuw instrument om communicatief zelfvertrouwen bij afasie te meten: de CZA. Deze vragenlijst en de bijbehorende handleiding vindt je nu ook terug in het menu “diagnostiek en therapie” op de website.

Lees verder

Communicatief Zelfvertrouwen bij Afasie (CZA)

18-10-2023 21:02

Onderzoeksproject Communicatie en Participatie bij Chronische Afasie (COPACA) heeft de Communication Confidence Rating Scale for Aphasia (CCRSA, Cherney et al., 2011) vertaald en bewerkt voor inzet in de Nederlandstalige behandelpraktijk: de Communicatief Zelfvertrouwen bij Afasie (CZA).

Lees verder

Nieuwe logische reeksen AfasieNet-CCS

31-05-2023 13:48

Er zijn twee nieuwe logische reeksen beschikbaar voor de AfasieNet-CCS, als vervanging voor de originele logische reeks. Deze zijn te downloaden via de website. Tevens zijn er enkele aanpassingen in het scoreformulier.

Lees verder

De Vlaamse correctiesleutel voor de Nederlandse Benoem test (NBT)

25-05-2023 11:13

Op 22-05 jl. is de Vlaamse correctiesleutel voor de Nederlandse Benoem test (NBT) gelanceerd.

Lees verder

Webversie STAPP is live

20-03-2023 15:40

Het team van STAPP laat met gepaste trots weten dat de webversie van STAPP vanaf nu voor iedereen te gebruiken is.

Lees verder

Afasietherapie.nl van Logoclicks nu ook op de PC en laptop beschikbaar

20-03-2023 10:55

Afasietherapie.nl van Logoclicks is nu ook op de PC en laptop beschikbaar. Afasietherapie.nl was al beschikbaar voor Android tablets en de iPad,  maar nu ook op PC’s en laptops en geeft hiermee nog meer flexibiliteit voor de cliënt en de logopedist.

Lees verder

Input gevraagd: knelpuntenanalyse afasie

25-01-2023 17:09

Als voorbereiding op de herziening van de NVLF-richtlijn afasie is de afgelopen maanden input opgehaald voor de knelpuntenanalyse. De werkgroep afasie heeft alle input samengevoegd en is gekomen tot 9 knelpunten, die veel genoemd worden. Hierbij het verzoek om deze 9 knelpunten te rangschikken van meest belangrijk naar minst belangrijk. Reageren kan tot en met 2 februari.

Lees verder

Nieuws over de Speech Therapie App (STAPP)

12-12-2022 15:37

STAPP is door het UMCG overgedragen aan STAPP Solutions. De oefenprogramma’s van de Speech Therapy App (STAPP) zijn daarom vanaf nu te bestellen via het nieuwe logopedische therapie-platform STAPP Solutions.

Lees verder

Nieuwe versie TouchSpeak

31-10-2022 10:03

Er is een nieuwe versie van TouchSpeak beschikbaar in de App Store en Google Play Store. De nieuwe features worden hieronder toegelicht.

Lees verder

Gezocht: ervaringsdeskundigen voor werkgroep “herziening Richtlijn Afasie”

27-08-2022 23:00

In 2015 is de Richtlijnonderzoek en behandeling van Afasie” verschenen.

Deze richtlijn wordt nu herzien. Een werkgroep gaat hiermee aan de slag.

In de werkgroep worden ook ervaringsdeskundigen gevraagd: personen met afasie en naasten.

Lees verder

Gratis artikel concrete behandelmethodieken ernstige afasie

18-08-2022 12:08

Enkele maanden geleden verscheen een artikel van Frank Paemeleire en Lieselot Moerkerke in het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Het is een klinisch artikel over het assessment en de behandeling van ernstige afasie. Dit artikel mag vrij verspreid worden, mits verwijzing naar de bron.

Lees verder

SMTA ook inzetbaar bij kinderen met verworven spraakapraxie en afasie

18-07-2022 16:22

Mirjam van Tellingen bezocht een symposium in Amerika, waar bleek dat Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) ook inzetbaar is bij kinderen met verworven spraakapraxie, dat vaak samengaat met verworven kinderafasie.

Lees verder

SAQOL-39NLg: de juiste documenten

23-05-2022 12:50

In juni 2018 zijn de herziene documenten van de SAQOL-39NLg gepubliceerd. Helaas stond er een onjuiste link in deze informatie, waardoor je mogelijk oude documenten hebt gedownload.

Lees verder

Nieuwe Whitepaper CAT-NL: conceptuele analyse situatieplaat

29-04-2022 09:23

Onlangs is de 5e Whitepaper van de CAT-NL verschenen. Deze Whitepaper zoomt dieper in op de beoordeling van de verkregen verbale output via de situatieplaat van de CAT-NL, subtests 19 en 27.

Lees verder

Nieuwe app: TextSpeak

28-02-2022 13:36

De TouchSpeak-familie heeft er weer een nieuwe telg bij: TextSpeak. Met TextSpeak kun je een foto maken of opzoeken op je telefoon en vervolgens de tekst op de foto laten uitspreken.

Lees verder

Gevraagd: ervaringen met Globamix 1

20-12-2021 15:08

Vorig jaar is Globamix deel 1 verschenen, een dynamisch assessment voor mensen met ernstige afasie. De auteurs, Frank Paemeleire en Lieselot Moerkerke, zijn benieuwd naar de ervaringen.

Lees verder

NBT nu digitaal te scoren

25-10-2021 11:23

De Nederlandse Benoem Test (NBT) meet woordvindstoornissen bij patiënten met NAH en is te gebruiken in de logopedische praktijk, revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Lees verder

De mogelijkheden van therapie via de tablet in de acute fase

27-09-2021 18:00

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat over een onderzoek naar de inzet van de app STAPP in de afasiebehandeling.

Lees verder

Oproep: testers gezocht voor de Sammie-lijn, TTT voor kinderen met verworven kinderafasie en TOS

24-06-2021 14:42

Op verzoek van logopedisten die werken met kinderen met verworven afasie heeft Esther Smolders van TouchToTell een speciale kinderversie ontwikkeld, de Sammie-lijn.

Zij is nu op zoek naar logopedisten die willen helpen bij het testen en perfectioneren van de inhoud.

Lees verder

TeleTaaltest: ervaringen gevraagd!

01-06-2021 21:50

Ongeveer een jaar geleden is de TeleTaaltest-NL verschenen, een telefonische taaltest voor het signaleren van ernstige en milde taalproblemen.

De ontwikkelaars zouden graag ervaringen vernemen van logopedisten die de test het afgelopen jaar gebruikt hebben.

 

Lees verder

Zoekwijzer ondersteunde communicatie voor mensen met afasie

29-01-2021 12:17

Enkele leden van de kwaliteitskring Overtoom hebben een vertaling en bewerking gemaakt van het CAYA-document van Garrett & Lasker uit 2005. Zij hebben het ‘Zoekwijzer ondersteunde communicatie voor mensen met afasie’ genoemd en zich hierbij geconcentreerd op communicatie ondersteuning bij mensen met een ernstige afasie. Het is ontwikkeld voor logopedisten en biedt ondersteuning bij het zoeken naar communicatieondersteuning op maat, aansluitend op de communicatie mogelijkheden die de persoon met afasie op dat moment heeft.

 

Lees verder

Oudere berichten