Enquête over werken met twee-/meertalige mensen met afasie

Behandel jij mensen met afasie die twee-/meertalig zijn? Deel dan je ervaringen met de onderzoekers van het internationale netwerk Aphasia Trialists door deze enquête in te vullen!

Informatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Multilingual Aphasia Practice Group (Werkgroep 2: Aphasia Assessment and Outcomes), die deel uitmaakt van het internationale netwerk Collaboration of Aphasia Trialists (https://www.aphasiatrials.org/).

Het onderzoek van deze groep richt zich op een verscheidenheid aan vraagstukken betreffende meertaligheid en afasie.

Cultureel en taalkundig diverse samenlevingen vereisen dat logopedisten klinische diensten verlenen aan twee- of meertalige sprekers. Logopedisten die werken met mensen met afasie zijn echter niet altijd specifiek of voldoende opgeleid om in een dergelijke twee- of meertalige context te werken en beschikken vaak niet over instrumenten, kennis en/of ervaring om in meer dan één taal een taalkundig en cultureel geschikte klinische dienst te verlenen (bv. voor de beoordeling of behandeling van twee- of meertalige mensen met afasie).

Doel

Deze enquête heeft als doel:

  • Nagaan in hoeverre logopedisten zich bewust zijn van tweetaligheid in hun klinische praktijk.
  • Het bepalen van de klinische ervaring van logopedisten met twee-/meertalige mensen met afasie en hun perceptie van bereidheid tot diagnostiek en behandeling van deze populatie.
  • Het in kaart brengen van gemeenschappelijke klinische praktijken en de ervaren hindernissen bij het verlenen van klinische diensten aan twee-/meertalige mensen met afasie.

Wat verwachten we van u?

U kunt alleen aan dit onderzoek deelnemen als u een logopedist bent die zorg verleent aan volwassenen met afasie.

U wordt uitgenodigd om deze online enquête in te vullen, die naar schatting 15-25 minuten duurt, via Qualtrics XM. U kunt uw tijd nemen om de vragen te beantwoorden aangezien er geen tijdslimiet is. Gelieve alle vragen te beantwoorden en ervoor te zorgen dat deze zoveel mogelijk uw opvattingen en ervaringen weergeven.

In het eerste en tweede deel van deze enquête vindt u vragen over demografische informatie (d.w.z. uw leeftijd, geslacht, opleiding, werk). Wij verzekeren u dat uw antwoorden volledig vertrouwelijk zullen worden behandeld. In het derde en vierde deel vragen wij uw mening over het beoordelen van meertalige afasie en gangbare behandelpraktijken in uw land/regio. Deze vragen zijn bedoeld om gemeenschappelijke meertalige afasiepraktijken in verschillende landen te inventariseren, niet om uw kennis te testen.

Deze enquête is beschikbaar in een aantal talen, waaronder (maar niet beperkt tot) Nederlands, Engels, Spaans, Turks, Frans, Noors, Grieks, Baskisch, Arabisch, Mandarijn Chinees en Galicisch. Kies de taal waarin u zich het comfortabelst voelt om de enquête in te vullen.

Vrijwillige aard van deelname, compensatie en voordeel

Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U heeft het recht om te kiezen voor deelname of om deelname te weigeren. U ontvangt geen financiële vergoeding voor uw deelname. Het onderzoek zal helpen bij het identificeren van sterke punten, beperkingen en huidige hiaten in de klinische praktijk van logopedisten met twee-/meertalige mensen met afasie en zal informatie opleveren voor onderwijs- en trainingsprogramma’s voor logopedisten om hun professionele praktijk met deze populatie te verbeteren. Gezien de potentiële voordelen hopen wij op uw deelname aan dit onderzoek.

Vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens

Wij zullen geen gegevens registreren die leiden tot de identificatie van de deelnemers aan het onderzoek (d.w.z. namen, telefoonnummers, IP-nummers of andere elektronische identificatiemiddelen). De persoonsgegevens die in deze studie worden verzameld, zijn beperkt tot leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, werkstatus en dergelijke, met als enig doel een beter begrip en interpretatie van de antwoorden op de enquête. Persoonlijke gegevens zullen niet herleidbaar zijn. Elke deelnemer krijgt een codenummer toegewezen bij het invullen van de enquête, zodat zijn persoonlijke gegevens en antwoorden vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt. Alle persoonsgegevens worden gescheiden van de antwoorden op de enquête opgeslagen.

Wij zullen uw gegevens anoniem opslaan en verwerken, maar wij kunnen de gegevens wel gebruiken voor wetenschappelijke publicaties en/of verspreiding (zoals lezingen op conferenties, workshops voor logopedisten of colleges voor studenten). UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN NOOIT OPENBAAR GEMAAKT. De verzamelde gegevens worden elektronisch opgeslagen op de cloud drive van de Rijksuniversiteit Groningen met wachtwoordbeveiliging. Toegang tot deze data wordt niet publiek of aan derden verstrekt.

Voor vragen over deze enquête kunt u contact opnemen met de onderzoekers via: catswg2@univ-cotedazur.fr
Voor ethische vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (CETO) van de Faculteiten der Letteren, Wijsbegeerte en Theologie en Religiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, e-mail: ceto@rug.nl.

maandag 14-08-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie