Afasietherapie.nl van Logoclicks nu ook op de PC en laptop beschikbaar

Afasietherapie.nl van Logoclicks is nu ook op de PC en laptop beschikbaar. Afasietherapie.nl was al beschikbaar voor Android tablets en de iPad,  maar nu ook op PC’s en laptops en geeft hiermee nog meer flexibiliteit voor de cliënt en de logopedist.

Afasietherapie.nl van Logoclicks biedt aan logopedisten een online platform om op eenvoudige wijze maatwerkoefeningen samen te stellen die optimaal aansluiten op de aard en de ernst van de afasie.

Afasietherapie.nl was al beschikbaar voor Android tablets en de iPad maar nu ook op PC’s en laptops en geeft nog meer flexibiliteit voor de client en de logopedist.

Mensen met afasie kunnen onder supervisie van de logopedist met alle taalmodaliteiten zelfstandig en frequenter oefenen. De resultaten worden naar de logopedist gestuurd zodat de voortgang gemonitord kan worden en nieuwe oefeningen klaargezet kunnen worden.

Afasietherapie.nl van Logoclicks heeft een aantal unieke mogelijkheden op tablets waaronder automatische spraak- en handschrift om oefeningen voor taalproductie zelfstandig en met automatische cues en feedback te kunnen uitvoeren.

Lies, logopedist: ‘Voor mijn cliënten en mijzelf werkt Afasietherapie.nl heel goed. Ik kan nu mijn schaarse tijd optimaal benutten in de therapie als ik mijn cliënt zie. Thuis oefenen ze zelf zo vaak en wanneer ze willen. Dat is zowel voor de PMA als voor mij veel effectiever’.

Jan Pons, mede-eigenaar van Logoclicks: ‘De druk op de eerste lijns logopedische neemt steeds meer toe. Met Afasietherapie.nl dragen wij bij aan de invulling van het Integraal Zorg Akkoord (IZA*): Passende zorg is steeds vaker hybride zorg: een mix van digitaal en fysiek. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Met deze e-health oplossing besparen logopedisten tijd door de client zelfstandig te laten oefenen en de tijd die ze samen zijn optimaal te benutten.’

 

* https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/09/16/samenvatting-integraal-zorgakkoord

maandag 20-03-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie