Handreiking groepstherapie bij afasie

Twee studenten van Zuyd Hogeschool hebben een onderzoek gedaan naar groepstherapie bij afasie. De resultaten hebben zij verwerkt in hun thesis en in een handreiking voor logopedisten. Zij delen deze hierbij met AfasieNet.

Bachelorthesis - onderzoek

In dit onderzoek hebben 9 logopedisten, verspreid over heel Nederland, zowel uit de eerstelijnszorg als de tweedelijnszorg deelgenomen. De hoofdvraag was: ‘Welke factoren belemmeren dan wel bevorderen groepstherapie bij personen met afasie vanuit het perspectief van de logopedist en in welke mate kan groepstherapie bijdragen aan het verminderen van de werkdruk en administratieve last?’

Resultaten

Logopedisten geven aan dat groepstherapie een grote bijdrage heeft op de kwaliteit van leven van de PMA. Daarnaast werd aangegeven dat groepstherapie de tussenstap naar participeren in de maatschappij is. Met de gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen, is een handreiking opgezet die logopedisten meer inzicht geeft in de bevorderende dan wel belemmerende factoren rondom het geven van groepstherapie bij afasie.

Discussie en conclusie

De participanten gaven aan dat groepstherapie de tussenstap is naar participatie, echter zijn hier weinig onderzoeken naar gedaan. Ook werd er aangegeven dat groepstherapie geen directe vervanging zal zijn van de individuele therapie, maar een aanvulling hierop.
Ook is er een discrepantie over het geschikt aantal deelnemers in een groep. Daarnaast zijn er veel verschillende vormen van groepstherapie die worden gegeven.

Handreiking groepstherapie bij afasie

Aan de hand van de bachelor thesis ‘het perspectief van de logopedist met betrekking tot groepstherapie bij afasie’ is de handreiking opgezet. Eén van de doelen van de onderzoekers was meer bekendheid creëren bij andere disciplines en huisartsen over groepstherapie bij afasie.

Het hoofddoel van het opzetten van de handreiking is het informeren van logopedisten over de groepstherapie bij afasie en de kennis van logopedisten bundelen om een duidelijk beeld te creëren over groepstherapie bij afasie.

Geef een reactie

dinsdag 09-04-2024

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie