Input gevraagd: knelpuntenanalyse afasie

Als voorbereiding op de herziening van de NVLF-richtlijn afasie is de afgelopen maanden input opgehaald voor de knelpuntenanalyse. De werkgroep afasie heeft alle input samengevoegd en is gekomen tot 9 knelpunten, die veel genoemd worden. Hierbij het verzoek om deze 9 knelpunten te rangschikken van meest belangrijk naar minst belangrijk. Reageren kan tot en met 2 februari.

De Logopedische Richtlijn “Diagnostiek en behandeling van afasie” dateert uit 2015 en is inmiddels toe aan herziening. Als voorbereiding op deze herziening is de afgelopen maanden input opgehaald voor de knelpuntenanalyse. Dit is gebeurd bij zowel NVLF-leden, patiënten en hun omgeving als samenwerkingspartners.

De werkgroep afasie heeft alle input samengevoegd en is gekomen tot 9 knelpunten, die veel genoemd worden. Helaas kunnen deze niet allemaal opgepakt worden.
Daarom aan jullie de vraag om deze knelpunten te rangschikken van meest belangrijk naar minst belangrijk.

Vervolgens wordt in de werkgroep besloten welke knelpunten in de logopedische richtlijn afasie omgezet kunnen worden in vraagstellingen die beantwoord gaan worden.

De enquête kan tot en met 2 februari 2023 ingevuld worden.

Alvast veel dank voor jullie medewerking!

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie