Oproep: deelname aan onderzoek Taalvariatie en Afasie

Dr. Vitória Piai en dr. Marina Ruiter, onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn op zoek naar deelnemers voor hun onderzoek naar taalvariatie en afasie.

Onderzoeksinformatie

Onderzoek: Taalvariatie en Afasie

Hoofdonderzoekers: dr. Vitória Piai en dr. Marina Ruiter

Start: 1 september 2023

Instelling: Radboud Universiteit, Nijmegen

E-mailadres: marina.ruiter@ru.nl

Achtergrond en doel

Dit onderzoek is opgezet door de Radboud Universiteit te Nijmegen. In dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de taalproblemen van mensen met afasie.
Uit eerder onderzoek weten we dat personen met afasie grote verschillen in hun taalgedrag laten zien. Dat betekent dat geen twee sprekers met dezelfde vorm van afasie exact hetzelfde taalgedrag laten zien (taalverschillen tussen personen). Ook verschilt het taalgedrag van één en dezelfde persoon met afasie per test of taak (taalverschillen binnen personen).

We willen de taalverschillen tussen en binnen mensen met afasie beter kunnen meten en begrijpen. Met deze kennis is het mogelijk om de logopedische begeleiding en technologische hulpmiddelen voor mensen met afasie te verbeteren.

Wat houdt deelname in?

Als u meedoet aan dit onderzoek, voert u verschillende taaltests en -taken uit. Deze taken en tests lijken veel op de taken die u wellicht kent van de logopedie. Het gaat vooral om taken waarbij u praat in woorden, zinnen of een korte tekst. Van deze taken worden video-opnames gemaakt, dus opnames met beeld en geluid.

Het streven is alle taken op één dag af te nemen, in twee sessies van ongeveer één tot anderhalf uur met een uur pauze ertussen. Naast de pauze tussen de testsessies, kunnen meerdere korte pauzes ingelast worden. In totaal duurt deelname aan dit onderzoek dus ongeveer 3,5 uur.

Als het niet haalbaar of wenselijk is alle taken op een dag af te nemen, zullen hiervoor twee aparte dagen gepland worden binnen 2 weken.

De testen en taken worden bij u thuis afgenomen. Als u ten tijde van het onderzoek begeleiding krijgt voor uw communicatieproblemen zullen de testsessies op andere dagen gepland worden. Deelname aan dit onderzoek belemmert eventuele zorgafspraken dus niet.

Na afloop ontvangt u een VVV-bon van € 30,- als dank voor uw deelname.

Oproep

We zijn op zoek naar mensen die aan dit onderzoek willen en kunnen deelnemen. U komt mogelijk voor deelname in aanmerking als u:

●      Tussen de 18 en 78 jaar bent.
●      Minimaal 2 maanden terug een (recidief) beroerte doormaakte (in de voor taal dominante hersenhelft)
●      Nederlands uw moedertaal is
●      Afasie heeft waarbij de expressieve stoornissen op de voorgrond staan.

Of u geschikt bent om deel te nemen, stemmen we samen verder af. Als u begeleiding krijgt voor uw afasie, kunt u ook vragen of uw behandelend logopedist of afasietherapeut contact met ons opneemt.

Interesse? Neem (vrijblijvend) contact op met ons op via marina.ruiter@ru.nl.

 

Met vriendelijke groet,

dr. Vitória Piai en dr. Marina Ruiter

maandag 14-08-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie