Kom ook je kennis en ervaringen delen op de AfasieNet conferentie 2024!

CALL FOR ABSTRACTS

Voor de tweedaagse AfasieNet conferentie in Zeist op 4 en 5 oktober 2024 zijn we op zoek naar jullie input! Ook dit jaar is er ruimte voor ingezonden presentaties.

We zijn op zoek naar diversiteit:

  • Doe je onderzoek waarvan je de resultaten met het werkveld wilt delen?
  • Heb je een casus, onderbouwd met literatuur, waarbij je de aanpak met het werkveld wilt delen/ bespreken?
  • Doe je (mee met) een klinisch project en wil je je ervaringen en bevindingen met het werkveld delen? Denk bijv aan: groepstherapie met een bepaald thema, of inventarisatie van gebruik van een bepaalde vragenlijst?

Dan zoeken we jou!

Procedure

Stuur een samenvatting naar afasienet.conferentie@gmail.com met als titel ‘jouw naam-abstract 2024’ in een doc of docx bestand.

Je inzending moet uiterlijk dinsdag 2 april, 08.00 uur binnen zijn.

Je ontvangt uiterlijk 26 april 2024 bericht of je inzending geaccepteerd zal worden voor een presentatie.

Presentatievorm

Je kunt je voorkeur aangeven wat betreft de presentatievorm.

a) een plenaire presentatie van 20 minuten (inclusief vragen);

b) een parallelsessie met een groep van maximaal 40 deelnemers;

c) een posterpresentatie.

Hieronder vind je nadere instructies voor de samenvatting (Abstract). Als je voorkeur hebt voor een parallelsessie geef dan ook aan hoe je dit vorm wilt geven (interactieve elementen etc.).

Vragen?

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mail naar afasienet.conferentie@gmail.com  met als onderwerp: Vraag over call for abstracts 2024.

Nadere instructies voor de samenvatting

Titel:

Auteurs: (Onderstreep de naam van de spreker indien er meerdere auteurs zijn)

Affiliatie:

Correspondentie adres (e-mail):

Format 1: ABSTRACT (max 600 woorden)

Achtergrond en doelen: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor de studie of het klinisch experiment.  Beschrijf de doelen, inclusief de onderzoeksvraag en hypothesen.

Methode: Beschrijf het type onderzoek (bij kwalitatief – kwantitatief; N=1 studie; …). Beschrijf de participanten (bijv. aantal, leeftijd en ernst van afasie) en het verloop van de dataverzameling. Beschrijf welke materialen zijn gebruikt en hoe (met welke methode) de data zijn geanalyseerd.

Resultaten: Beschrijf de resultaten en de uitkomsten.

Conclusies: Beschrijf de belangrijkste conclusie(s) uit het onderzoek/ project.

Implicaties: Bespreek de implicaties voor toekomstig onderzoek en voor de klinische praktijk.

Referenties: Geef de belangrijkste referenties op (max. 5).

Format 2: SAMENVATTING van een casus, projectbespreking of literatuurdiscussie (max 600 woorden)

Achtergrond en doelen: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor de studie of het klinisch experiment.  Beschrijf de doelen, inclusief de onderzoeksvraag en hypothesen.

Indien casusbespreking: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor deze casus.  Beschrijf het doel voor deze casusbespreking. Welke richtlijn is van toepassing op de beschreven behandeling?  Welke aspecten van deze casus ga je bespreken (denk aan differentiaaldiagnose; therapiemethode; anders…).

Beschrijf casus heel kort op basis van ICF-model.

Indien literatuurdiscussie (alleen voor parallelsessie): Beschrijf de vragen die aan de hand van literatuur besproken zullen worden. Geef aan welke literatuur besproken zal worden en wat van de deelnemers vooraf verwacht wordt.

(Beoogde) uitkomsten: Beschrijf eventuele resultaten en de uitkomsten.

Implicaties: Bespreek de implicaties voor toekomstig onderzoek of voor de klinische praktijk (indien van toepassing).

Voorkeur voor presentatie:

O         Plenair (20 minuten)

O         Parallelsessie (45 minuten)

O         Poster

Instructies downloaden?

Hieronder kun je bovenstaande instructies downloaden.

Geef een reactie

woensdag 06-03-2024

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie