SMTA ook inzetbaar bij kinderen met verworven spraakapraxie en afasie

Mirjam van Tellingen bezocht een symposium in Amerika, waar bleek dat Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) ook inzetbaar is bij kinderen met verworven spraakapraxie, dat vaak samengaat met verworven kinderafasie.

State of the Art in de diagnostiek en behandeling van spraakapraxie bij kinderen

Begin juli vond in Amerika het jaarlijkse congres van Apraxia Kids plaats, een stichting voor en door ouders van kinderen met spraakapraxie. Deze stichting stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van spraakapraxie bij kinderen. Dit jaar brachten zij onderzoekers van over de hele wereld bij elkaar om de status van het onderzoek naar deze aandoening in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor toekomstig onderzoek.

Veel van dit onderzoek richt zich op kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie, vaak om de praktische reden dat deze groep kinderen groter is. In de internationale definitie van spraakapraxie bij kinderen worden de ontwikkelingsvariant en de verworven variant die kan voorkomen in combinatie met verworven kinderafasie samen genomen, waarbij aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling voor beide varianten toepasbaar kunnen zijn.

Diagnostiek

Ten aanzien van diagnostiek is er een verschuiving zichtbaar in het onderzoek van diagnostiek op het niveau van functies (ICF-model, WHO; 2007) naar een bredere blik op het functioneren van het kind, waarbij ook participatie en factoren van de omgeving en het kind zelf worden meegenomen. Dit komt ook meer naar voren in studies naar het effect van behandeling.

Behandeling

Wat betreft behandeling is er veel aandacht voor intensiteit en frequentie. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe manieren van therapie, zoals met serious gaming.

Ten aanzien van nieuwe behandelingen is er vanuit Nederland een bijdrage geleverd, in de vorm van een presentatie over de toepassing van Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) bij kinderen met spraakapraxie. Voor meer informatie over deze speciale versie van de SMTA-cursus zie hier.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirjam van Tellingen: m.van.tellingen@revalidatie-friesland.nl.

 

Deze bijdrage werd mede mogelijk gemaakt door een reisbeurs van de Stichting Afasie Nederland.

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie