Oratie Roel Jonkers

Prof. dr. Roel Jonkers is op 20 oktober jl. officieel benoemd tot hoogleraar Neurolinguïstiek aan de Faculteit letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, als opvolger van prof. dr. Roelien Bastiaanse. Roel is tevens voorzitter van AfasieNet.

Hoewel Roel al enige tijd als hoogleraar Neurolinguïstiek werkzaam was, heeft hij op 20 oktober jl. officieel het stokje van Roelien Bastiaanse overgenomen en zijn inaugurele rede gehouden in het Academiegebouw te Groningen, met als titel “Linguïstiek en het brein: theoretische, experimentele en klinische inzichten”.

Van harte gefeliciteerd!

Namens iedereen van AfasieNet feliciteren we Roel Jonkers met deze mooie benoeming!

Tekst oratie

De volledige tekst van zijn oratie is hier terug te lezen:

https://doi.org/10.21827/64b54a5516ab7

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie