Waarom gaan zorgprofessionals na trainingen wel of geen communicatietechnieken gebruiken bij mensen met afasie?

Het doel van het onderzoeksproject CommuniCare (HU) is om de communicatie tussen personen met afasie, naasten en zorgprofessionals te verbeteren. Er is onderzocht welke factoren meespelen om als zorgprofessional wel of geen gebruik te maken van de geleerde communicatietechnieken. Hierover is nu een artikel verschenen.

Communicatieproblemen tussen mensen met afasie en hun zorgprofessionals komen veel voor. In de zorg wordt goede communicatie steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het belang van shared decision-making oftewel gezamenlijke besluitvorming in zorginstellingen. Gezamenlijk beslissen kan alleen als succesvolle communicatie tussen patiënt en zorgprofessional mogelijk is.

In 2020 werden in Nederland 254 zorgprofessionals uit vijf verschillende zorginstellingen getraind om communicatietechnieken te gebruiken bij mensen met afasie (onderdeel van de interventie CommuniCare).

Er deden 24 zorgprofessionals mee aan twee interviews; één direct na de training en één 4 maanden later.

Drie thema’s werden gevonden die beschrijven waarom zorgprofessionals meer communicatietechnieken en -hulpmiddelen gingen gebruiken. “Rollenspellen” en “coaching on the job” werden door zorgprofessionals als belangrijkste elementen benoemd om hun vaardigheden en motivatie te verbeteren ten aanzien van het gebruik van communicatietechnieken.

Er werden ook barrières gevonden. Zorginstellingen die de communicatievaardigheden van hun zorgprofessionals willen verbeteren moeten overwegen om zorgprofessionals meer kansen te bieden voor ervaringsleren. Ook moeten zorginstellingen bepalen welke zorgprofessionals geschikt zijn om hun collega’s te faciliteren en bemoedigen om communicatietechnieken te gebruiken.

Lees het artikel hier:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.12659

 

Maren van Rijssen
Hogeschool Utrecht

vrijdag 10-09-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie