In memoriam: Peter Mariën (1962-2017)

Op 1 november is Peter Mariën, een befaamde neurolinguïst, overleden. Roelien Bastiaanse en Evy Visch schreven een in memoriam.

Peter Mariën integreerde zijn ervaringen met patiënten in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen met zijn functie als hoogleraar Neurolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Internationaal gold Peter als een zeer gerenommeerd onderzoeker op het gebied van neurologische taal- en spraakstoornissen. Voor een neurolinguïst was zijn kennis van de neurologie en neuro-anatomie fenomenaal.

Crossed aphasia en localisatie afasie

Eén van de onderwerpen waarin hij naam heeft gemaakt was crossed aphasia, een afasie bij rechtshandigen met een laesie in de rechterhemisfeer.

Hij heeft eveneens veel andere specifieke casussen  in de literatuur besproken, waarvan vele met verschijnselen die niet eerder beschreven waren. Zo dacht men aan het begin van deze eeuw nog dat alleen corticaal en subcorticaal letsel afasie kon veroorzaken.  Peter Mariën lanceerde het idee dat ook letsel aan de kleine hersenen taalstoornissen tot gevolg kon hebben. Toen de Clinical Aphasiology Conference (CAC) voor het eerst buiten de Verenigde Staten werd georganiseerd, in Gent, gaf hij een workshop over Taal en het Cerebellum en dit werd met de nodige scepsis ontvangen. Tegenwoordig is men ervan overtuigd dat letsel aan het cerebellum kan resulteren in een verstoord functioneren van de corticale taalgebieden, een theorie die door Peter Mariën gelanceerd en bewezen is.

Foreign Accent Syndrome

Een ander vrij onontgonnen gebied dat door Peter Mariën weer ontsloten is, is dat van het zogenaamde Foreign Accent Syndrome, een verschijnsel dat zowel van neurogene als psychogene origine kan zijn. Waren er 20 jaar geleden veel afasiologen die niet in dit syndroom geloofden (waaronder de schrijvers dezes), Peter Mariën heeft, tezamen met Jo Verhoeven en Stefanie Keulen, recent een half dozijn case studies gepubliceerd.

CAT-NL en taalonderzoek bij hersentumoren

Peter Mariën was tevens een van de bewerkers van de Nederlandstalige CAT, waarmee hij, tezamen met zijn co-auteurs, de Nederlandstalige klinische afasiewereld een grote dienst bewezen heeft. Wij waren er hard aan toe.

Ook heeft hij aan de wieg gestaan van gedegen taalonderzoek bij patiënten met hersentumoren en was hij mede-ontwikkelaar van het Dutch Linguistic Intra-operative Protocol, een handleiding voor linguïstisch onderzoek voor, na en tijdens wakkere hersenchirurgie.

Uniek onderzoeker

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zijn werk, dat zo’n enorme impact heeft gehad, niet alleen in België en Nederland, maar wereldwijd. Wij verliezen in hem een ongelofelijk originele en sprankelende onderzoeker die openstond voor nieuwe ideeën, iemand die zo graag samenwerkte met gelijkgestemde en even nieuwsgierige onderzoekers, een loyale persoonlijkheid, een fantastische opleider van studenten en promovendi op het gebied van neurologische taalstoornissen. Hij was een vernieuwer, een uniek onderzoeker en een uniek mens.

Peter, de experts in neurologische taal- en spraakstoornissen in binnen- en buitenland missen je kennis. Wij missen dit ook. De gedrevenheid waarmee je werkte gaf ons vaak vleugels bij onze activiteiten, maar het meest missen wij nog de warme vriendschap die daaruit is ontstaan.

Evy Visch-Brink
Roelien Bastiaanse

1 reacties

  • marleen merckx

    We gaan hem hier in het Middelheim ook heel hard missen. Zijn kennis was fenomenaal maar ook zijn warmte en begrip waren uitzonderlijk.
    Peter, lieve collega en vriend rust nu maar je hebt het verdiend!
    Marleen Merckx

Dit artikel is meer dan 60 dagen oud. Reageren is niet meer mogelijk.

woensdag 08-11-2017

in categorie:

1 reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie