LinkedIn Werkgroep Afasie en Dementie

Op de website van de NVLF staat informatie over de werkgroep Afasie en Dementie. Tevens staan hier producten die de werkgroep heeft ontwikkeld.

Deze werkgroep is een gezamenlijk initiatief van logopedisten die werkzaam zijn met mensen met dementie. Het belangrijkste doel van de LWLD is kwalitatieve verbetering van de logopedische zorg bij volwassenen met cognitieve beperkingen op het gebied van communicatie, gehoor en eten en drinken.

Op dit moment wordt er vaak vanuit gegaan dat dementerenden geen baat hebben bij logopedie omdat zij niet meer in staat zijn om iets ‘nieuws’ te leren. Er zijn echter tal van interventies die de logopedist kan verrichten om de kwaliteit van leven bij volwassenen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. De LWLD zou graag de logopedische kwaliteit van zorg voor de psychogeriatrische patiënten in Nederland naar een hoger niveau tillen door meer aandacht te vragen voor deze doelgroep en kennis en ervaring te delen. Het bundelen van deze kennis vindt de werkgroep belangrijk.

Om kennisuitwisseling te vergemakkelijken en te bevorderen, is een LinkedIn groep opgericht: Logopedie en Dementie. Iedereen kan zich aanmelden om lid te worden van deze groep (hierbij is de lezer van harte uitgenodigd om lid te worden van de groep).

De LWLD heeft ongeveer 20 actieve leden en komt vier keer per jaar bij elkaar op een locatie in Utrecht. De deelnemers komen uit heel Nederland. Om de kwaliteit van het logopedisch handelen te bevorderen hebben wij ons voorgenomen kwaliteitsdocumenten over logopedie bij dementie op te stellen.

Subwerkgroepen

De landelijke werkgroep bestaat uit subwerkgroepen die van tijd tot tijd variëren zodat er op alle vlakken van logopedie bij dementie producten worden ontwikkeld. In 2019 werkt de landelijke werkgroep in de volgende subgroepen:

1.  Subwerkgroep frontotemporale dementie
2.  Subwerkgroep wetenschappelijk onderzoek
3.  Subwerkgroep logopedie bij dementie op de kaart bij verwijzers
4.  Subwerkgroep profilering van de werkgroep
5.  Subwerkgroep eten en drinken bij dementie voor mantelzorgers
6.  Het bestuur

Een bijeenkomst bestaat uit een gedeelte waarin de subwerkgroepleden bijeen komen en daarop aansluitend een plenair gedeelte.Subwerkgroepen

Informatie en aanmelden

Nieuwe leden kunnen aantreden aan het einde van een jaar, indien er ruimte is binnen de werkgroep. Voor aanmelding of meer informatie graag mailen aan het bestuur via lwlogopediedementie@gmail.com.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Zoals genoemd kunt u zich aanmelden bij de LinkedIn groep: Logopedie en Dementie. Producten die voortkomen uit de werkgroep, vindt u op deze pagina terug.

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie