Verschenen: de herziene FIKS!

Het fonologische programma FIKS was al enige tijd niet meer leverbaar. Inmiddels is het programma geheel herzien, vernieuwd en leverbaar via uitgever BSL.

Doel van de test

Met deze geheel vernieuwde en herziene versie van FIKS kunnen logopedisten en klinisch linguïsten fonologische stoornissen verminderen bij afasiepatiënten. Bij de therapie wordt aandacht besteed aan de fonologische analyse van gesproken taal (het inputkanaal) en aan de selectie en ordening van fonemen in de taalproductie (het outputkanaal). FIKS is primair bedoeld voor de behandeling van afasiepatiënten, maar kan ook worden ingezet bij de behandeling van dysartrie of dyslexie.

Wijzigingen

Op basis van praktijkervaringen met FIKS is in deze nieuwe editie het een en ander gewijzigd. De oefeningen zijn systematischer ingedeeld, er zijn extra oefeningen toegevoegd (o.a. meer letterinvuloefeningen, letteranagrammen, oefeningen op zinsniveau, lettergrepen afmaken en word fluency met beginletter), nieuwe oefeningen zijn toegevoegd (o.a. aardrijkskundige namen, samenstellingen, meerlettergrepige woorden met foneemgelijkenis, minimale paren en complexere woorden en zinnen met consonantclusters), woorden zijn beter geordend (o.b.v. grammaticale woordklasse, woordlengte en complexiteit), te abstracte of ouderwetse woorden zijn vervangen door concretere en modernere woorden, de instructie bij de oefeningen is minder strikt en de logopedist is daarom flexibeler in het gebruik van het therapiemateriaal. Tot slot er is een nieuwe verduidelijkte indeling toegepast: FIKS bestaat nu uit drie overzichtelijke en handzame delen in plaats van tien.

Toepassing

  • Behandeling: vermindert fonologische stoornissen bij afasiepatiënten
  • Evaluatie: met het evaluatieformulier volg je de ontwikkeling van de patiënt.

FIKS bestaat uit meer dan 1000 oefeningen voor -gemiddeld- een half jaar therapie van 2 uur per week.

Wat behandelt men met FIKS?

Met FIKS behandelt men fonologische stoornissen. De therapie bestaat uit 3 onderdelen: fonologische inputroute, fonologische outputroute en fonologische in- en outputroute. Er worden diverse soorten oefeningen aangeboden: selecteren, beoordelen, hardop lezen, nazeggen, aanvullen en uitspreken, corrigeren en uitspreken, selecteren en uitspreken, ordenen en uitspreken, beoordelen en uitspreken.

Voor wie?

FIKS wordt gebruikt door logopedisten en klinisch linguïsten, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de FIKS werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.

FIKS – complete set ISBN: 9789036818117,  prijs: €295,-
FIKS – scoreformulieren (per 25) ISBN: 9789036822152, prijs: €40,-
FIKS – handleiding ISBN: 9789036822107, prijs: €60,-

Meer informatie en bestellen

Ga voor meer informatie over FIKS en bestellingen naar https://www.bsl.nl/shop/catalogsearch/result/?cat=0&q=FIKS

Ga voor het overzicht van alle BSL tests en behandelmateriaal voor logopedisten naar https://www.bsl.nl/shop/logopedie

dinsdag 26-02-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie