TRACE: test voor lichte woordvindproblemen

Onlangs is bij BSL een nieuwe test verschenen, de TRACE: de Test Relaties Abstracte ConcEpten.

Met deze complete set kunnen logopedisten en klinisch linguïsten lichte woordvindproblemen vaststellen bij patiënten met een taalstoornis als gevolg van een hersenaandoening. De test kan gebruikt worden bij afasiediagnostiek, voor therapie-evaluatie en voor semantisch onderzoek bij patiënten met Alzheimer-dementie.

De test relaties abstracte concepten (TRACE) is ontwikkeld omdat het huidige testinstrumentarium niet het hele spectrum omvat van de semantische verwerking op woordniveau. De test doet dit door het begrip van abstracte woorden te onderzoeken. In het algemeen zijn abstracte woorden moeilijker te begrijpen dan concrete woorden, maar  het begrip van abstracte woorden kan ook selectief intact of gestoord zijn. De patiënt associeert abstracte woorden met elkaar op basis van hun betekenis. De items van de test zijn gecontroleerd voor voorstelbaarheid en frequentie.

Doelgroep

De TRACE is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten in logopediepraktijken, revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het gebruik van de test kan ook zinvol zijn voor andere professionals die in aanraking komen met patiënten met neurologische taalstoornissen, zoals neuropsychologen.

Afname

De afnameduur is gemiddeld 20 minuten. De opgaven worden visueel aangeboden. De patiënt leest het doelwoord en de vier woorden waarmee het doelwoord al dan niet gerelateerd kan worden. De patiënt kiest het woord dat in betekenis het meest met het doelwoord gerelateerd.

Toepassingsmogelijkheden

  • Screening: indicatie van de aanwezigheid van begripsstoornissen m.b.t. abstracte woorden; beeldvorming m.b.t. het semantisch onderscheidingsvermogen op woordniveau;
  • Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van achterliggende problematiek bij tal van DSM-diagnosen in de (jeugd)GGZ;
  • Behandeling: inzetbaar in de diagnostiek bij diverse patiëntgroepen met hersenletsel;
  • Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands testonderzoek doordat TRACE het begrip van abstracte woorden onafhankelijk van het begrip van concrete woorden meet.

Normering

De TRACE bevat de volgende normgegevens:

  • patiënten met een afasie ten gevolge van een beroerte;
  • patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Meer informatie

De TRACE kan besteld worden via de website van BSL.

dinsdag 21-11-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie