Stageplekken gezocht voor studenten Clinical Linguistics UvA (2-4 mnd, februari-juni)

Laura S. Bos is als docent verbonden aan de vakgroep Taalwetenschap van de UvA en zoekt stageplekken voor de masterstudenten Clinical Linguistics.

De stage duurt ongeveer 336 uur (12 ECTS) verspreid over ongeveer 2-3 dagen per week gedurende 2-4 maanden (jaarlijks februari tot juni). Een stagevergoeding is niet nodig. Meestal werken de studenten 1 dag/week thuis om dingen voor te bereiden of uit te werken. Een kortere, intensievere periode kan eventueel ook als dat beter uit zou komen.

Het gaat om een klinisch-linguïstische stage, dus duidelijk taalwetenschappelijk van aard. Afhankelijk van de instantie kan de stage praktischer of meer onderzoeksgericht zijn. De stage bevat vaak de componenten meekijken, helpen voorbereiden, testresultaten uitwerken, rapportage, zelf testen afnemen en spontane taal uitwerken. Als de stageverlener daar belangstelling voor heeft, de student een onderzoek doen bij de stageplaats. Onderdeel van de stage kan zijn om een paar dagen mee te lopen met een logopediste, een ergotherapeut, neurpsycholoog of fysiotherapeut, maar de rest van de stage is het de bedoeling dat de student begeleid wordt door een klinisch linguïst. Uiteindelijk zal de student ook wat werk uit handen kunnen nemen van de stageverlener.

Dit jaar zijn er 12 studenten die graag een stage willen lopen. De studenten reageren door middel van een sollicitatiebrief met CV op een beschikbare plaats voor Nederlandse of internationale studenten. Alle studenten spreken minstens Engels, en meer dan de helft heeft Nederlands als moedertaal. Andere talen zijn Sloveens, Mandarijns-Chinees, Grieks en Litouws.

Voor de stageplekken van dit jaar zouden we graag uiterlijk 1 december horen of er animo is, zodat er nog tijd is om de studenten te laten reageren. Aangezien er altijd behoefte is aan adressen, kun je ook later nog reageren.

Indien je vragen hebt of, beter nog, een stageplek, dan kun je contact opnemen met Laura: l.s.bos@uva.nl.

woensdag 02-11-2016

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie