Speciaal voor AfasieNet: Lezing over gebaren en afasie

Iedere logopedist gebruikt wel gebaren in haar behandeling. Maar een veel gehoord probleem is dat er weinig materiaal is, en weinig literatuur waarmee logopedisten hun behandeling kunnen onderbouwen. Op 9 juni van 14.30-17.00 uur, te Amersfoort, gaan we in deze bijeenkomst in op deze vragen uit de praktijk.

 

Wat communiceren je handen als je het niet kunt zeggen?

Na het succes van het gebarensymposium (19 december 2016 te Tilburg) organiseert AfasieNet nu een bijeenkomst over het gebruik van gebaren bij afasie. Gastspreker is Karin van Nispen die haar proefschrift schreef over dit onderwerp. Het volledige programma vind je hier.

Opgeven is nog steeds mogelijk via de webshop. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt!

Programma

Deze middag bestaat uit drie onderdelen. Eerst zal Karin in een korte lezing uitleggen waarom sommige mensen met afasie gebaren anders gebruiken dan gezonde sprekers. Maar, er zal vooral veel aandacht zijn voor de meerwaarde van gebaren voor mensen met afasie: Wat kunnen ze vaak nog wel, en wat kunnen gebaren toevoegen?

Daarna zal er voldoende ruimte zijn voor discussie. Logopedisten wisselen hun ervaringen uit en delen welke materialen zij prettig vinden om te gebruiken en welke aanpak in therapie goed werkt. Dit zal leiden tot een inventaris van ‘best practice’ op het gebied van gebaren in de praktijk.

Het andere deel van de middag zal besteed worden aan een casusbespreking. Hiervoor nodigen we logopedisten uit om een interessante casus op te sturen naar info@afasienet.com.

Karin van Nispen presenteert haar proefschrift 'Wat kunnen mensen met afasie communiceren met hun handen?'

Karin van Nispen presenteert haar proefschrift 'Wat kunnen mensen met afasie communiceren met hun handen?'

Vorig jaar heeft een groot aantal logopedisten het ‘Gebarensymposium’ bezocht. De reacties waren erg positief. Logopedisten vonden het prettig om meer theoretische onderbouwing voor hun ervaringen uit de praktijk te krijgen. Daarnaast bleek het erg nuttig om ervaringen uit te wisselen. Een samenvatting van het symposium kun je hier teruglezen. Was jij er niet bij? Dan kun je je kennis over gebaren bijschaven bij de lezing op 9 Juni in Amersfoort.

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie