Recent verschenen publicaties van Nederlandse en Vlaamse afasie-onderzoekers

Het afgelopen half jaar zijn diverse publicaties verschenen van afasieonderzoek in Nederland en Vlaanderen.

Publicatie met abstract

Moerkerke, L., Paemeleire, F., & Robert, E. (2017). Boston Assessment of Severe Aphasia (BASA): een meerwaarde bij het onderzoek van personen met globale afasie? Logopedie, 30(3), 19-31.

In het Nederlandstalige taalgebied bestaat er geen formeel taal- en communicatieonderzoek dat specifiek ontwikkeld werd voor personen met globale afasie (PMGA). Er is geen onderzoek dat logopedisten in staat stelt om een baseline op te stellen, te differentiëren binnen deze heterogene groep en evolutie te meten. Bovendien kan er geen grondig onderzoek gebeuren naar prognose en therapiemethodes. Vijf logopedisten hebben tien PMGA getest met een Nederlandse vertaling van de Boston Assessment of Severe Aphasia (BASA) (Helm-Estabrooks, Ramsberger, Morgan, & Nicholas, 1989). Het doel was om na te gaan hoe Vlaamse PMGA scoren maar ook om de BASA kritisch te evalueren op het vlak van materiaal, afname, scoring, verwerking en inhoud. Uit dit onderzoek bleek dat de afname van de BASA bij alle tien PMGA mogelijk was. De vijf ervaren neurologopedisten waren unaniem dat de BASA een meerwaarde was bij het assessment van PMGA. Toch werden belangrijke aanbevelingen geformuleerd voor een verdere optimalisatie. Die zouden een aanzet kunnen zijn voor verder onderzoek en eventueel het uitwerken van een nieuw Vlaams onderzoeksinstrument voor PMGA.

Dit artikel zal gratis beschikbaar zijn vanaf 8 januari 2018 via www.neurocom.be 

Overige publicaties

 • Arantzeta, M., Bastiaanse, R., Burchert, F., Wieling, M., Martinez-Zabaleta, M., & Laka, I. (2017). Eye-tracking the effect of word order in sentence comprehension in aphasia: evidence from Basque, a free word order ergative language. Language, Cognition and Neuroscience, 1-24.
 • De Beer, C., Carragher, M., van Nispen, K., de Ruiter, J., Hogrefe, K., & Rose, M. (2017). How much information do people with aphasia convey via gesture? American Journal of Speech-Language Pathology, 26, 483-497. doi:10.1044/2016_AJSLP-15-002
 • Dragoy, O., Virfel, E., Yurchenko, A., & Bastiaanse, R. (2017). Aspect and tense attrition in Russian-German bilingual speakers. International Journal of Bilingualism, 1367006917728388.
 • Keulen, S., Mariën, P., van Dun, K., Bastiaanse, R., Manto, M., & Verhoeven, J. (2017). The Posterior Fossa and Foreign Accent Syndrome: Report of Two New Cases and Review of the Literature. The Cerebellum, 1-14.
 • Martínez-Ferreiro, S., Reyes, A. F., & Bastiaanse, R. (2017). Overcoming discourse-linking difficulties in aphasia: The case of clitic pronouns. Clinical Linguistics & Phonetics, 31(6), 459-477.
 • Riemke G. A. de Boer, Kerstin Spielmann, Majanka H. Heijenbrok-Kal, Rick van der Vliet, Gerard M. Ribbers & W. Mieke E. van de Sandt-Koenderman (2017). The Role of the BDNF Val66Met Polymorphism in Recovery of Aphasia After Stroke. Neurorehabilitation and Neural repair, 31 (9), 851-857  https://doi.org/10.1177/1545968317723752
 •  Satoer, D., De Witte, E., Smits, M., Bastiaanse, R., Vincent, A., Mariën, P., & Visch-Brink, E. (2017). Differential Effects of Awake Glioma Surgery in “Critical” Language Areas on Cognition: 4 Case Studies. Case reports in neurological medicine, 2017.
 • Strinzel, M., Verkhodanova, V., Jalvingh, F., Jonkers, R., & Coler, M. (2017, September). Acoustic and Perceptual Correlates of Vowel Articulation in Parkinson’s Disease With and Without Mild Cognitive Impairment: A Pilot Study. In International Conference on Speech and Computer (pp. 56-64). Springer, Cham.
 • Van Nispen, K., van de Sandt-Koenderman, W. M. E., & Krahmer, E. (2017). The comprehensibility of pantomimes produced by people with aphasia. International Journal of Language & Communication Disorders. available online. DOI: 10.1111/1460-6984.12328
 • Van Nispen, K., van de Sandt-Koenderman, W. M. E., Sekine, K., Krahmer, E., & Rose, M. (2017). Part of the message comes in gesture: how people with aphasia convey information in different gesture types as compared with information in their speech. Aphasiology, available online. DOI: 10.1080/02687038.2017.1301368 (Open access)

De abstracts van de Science of Aphasia-conferentie in Geneve (11-14 september 2017) zijn gepubliceerd als supplement van het tijdschrift Stem-, Spraak- en Taalpathologie. Deze zijn via open access beschikbaar via: http://sstp.nl/article/viewFile/30097/27402

dinsdag 17-10-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie