Pijn bij mensen met afasie

De werkgroep Literatuur heeft zich deze maand gebogen over een literatuuronderzoek naar pijn bij mensen met afasie.

Neeltje J. (Carolien) de Vries, Petra H. Sloot & Wilco P. Achterberg (2016): Pain and pain assessment in stroke patients with aphasia: a systematic review, Aphasiology. DOI: 10.1080/02687038.2016.1254150

Dit is de eerste systematische review over de prevalentie van pijn en pijnmeetinstrumenten bij PMA. Hieruit blijkt dat pijn meten bij mensen met afasie lastig blijkt te zijn, in 5 van de 10 geselecteerde studies zijn mensen met een ernstige afasie geëxcludeerd vanwege het niet zelf kunnen rapporteren van pijn. In de conclusie en discussie worden suggesties gedaan voor meet- en observatieinstrumenten.

Implicaties voor de praktijk

Hoe ga jij in de praktijk om met personen met afasie en pijn? Word je betrokken bij het meten van pijn, wordt dit besproken in het multidisciplinaire team?

zaterdag 25-02-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie