Overzicht recente scripties

Er zijn de afgelopen periode weer enkele scripties verschenen op het gebied van afasie.

MA-scriptie Caitlin Holme, 2016-2017: Evaluating ALEA. Testing a New Method for Spontaneous Speech Analysis of Glioma Patients in Spanish
Begeleiders: Laura S. Bos, Carolina Mendez Orellana; tweede lezer: Jan de Jong

Caitlin Holme heeft de ASTA vertaald en bewerkt voor gebruik in het Spaans. Ze heeft het nieuwe protocol genormeerd met 31 gezonde controleproefpersonen. Daarnaast heeft ze het protocol toegepast op de pre-operatieve spontane taal van 8 glioma-patiënten. De ALEA bleek sensitief genoeg om de patiënten te kunnen onderscheiden. Hun scores op MLU (Mean Length of Utterance), Inflectie, Incomplete Uitingen and Grammaticaliteit waren significant lager dan die van de controlegroep. De test-hertestbetrouwbaarheid was laag.

BA-scriptie Anouk Scheffer, 2016-2017: Normative Data for the Afasie Bedside Check in Native and Non-Native Dutch Children. A pilot study.
Begeleider: Laura S. Bos. Tweede lezer: Jan de Jong

De Afasie Bedside Check (ABC) is een korte screening in het Nederlands waarmee in de acute fase na opgelopen hersenletsel kan worden vastgesteld of iemand afasie heeft. De ABC is gemaakt voor volwassenen en een gezonde, niet-dyslectische volwassene maakt de test in principe foutloos. Het was niet duidelijk of er een nieuwe norm voor kinderen moet worden gemaakt. In dit onderzoek is gekeken of de ABC gebruikt kan worden bij kinderen in het laatste jaar van de basisschool op dezelfde manier als hij gebruikt wordt bij volwassenen. De ABC is afgenomen bij kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben en bij kinderen met een andere moedertaal, om te kijken of het hebben van een andere moedertaal effect heeft op de score op de ABC. Er is ook gekeken of de sociaaleconomische status (SES) van een kind invloed heeft op de score op de ABC. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat kinderen meer incorrecte responsen geven dan volwassenen. De factor ‘moedertaal’ beïnvloedde de score op de ABC, zoals werd verwacht. De SES van een kind had geen invloed op de score. Met een itemanalyse is gekeken bij welke items kinderen fouten maakten en bij welke items de verschillen zaten tussen kinderen met het Nederlands als moedertaal en kinderen met een andere moedertaal. De resultaten suggereren dat sommige items van de ABC moeten worden aangepast aan kinderen en, specifieker, ook aan kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Maar aangezien dit een pilot onderzoek is, zijn er meer data nodig om betere suggesties te kunnen doen over welke items van de ABC moeten worden aangepast.

dinsdag 17-04-2018

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie