Onderzoek naar SAQOL-39NL wijst uit: ook bruikbaar bij ernstige afasie

In opdracht van de Hogeschool Utrecht is de volgende onderzoeksvraag onderzocht: welk minimale niveau van taalbegrip heeft een persoon met afasie nodig om de SAQOL-39NL betrouwbaar af te kunnen nemen?

Eind april 2019 is in het Engelstalige tijdschrift Aphasiology het volgende artikel gepubliceerd:
What minimum level of language comprehension is required for reliable administration of the SAQOL-39NLg? (Raven-Takken, Ter Wal, Van Ewijk, 2019).

In dit artikel beschrijven we het onderzoek dat mede door HU-studenten is uitgevoerd onder ruim 60 personen met afasie (PMA). De PMA zijn via revalidatiecentra en afasiecentra in heel Nederland geworven. Uit dit onderzoek blijkt dat de SAQOL-39NL betrouwbaar afgenomen kan worden, als de PMA te testen is. De PMA moet wel enige ondersteuning krijgen bij het begrijpen van de vragen.

Conclusie

De conclusies van dit onderzoek hebben grote consequenties voor de dagelijkse praktijk: waar vaak gedacht is dat PMA geen vragenlijsten kunnen invullen, hebben wij nu aangetoond dat vragenlijsten wel degelijk bruikbaar zijn in het onderzoek en de behandeling van PMA!

Langs deze weg wil ik alle personen met afasie en logopedisten die meegewerkt hebben, bedanken voor hun bijdrage.

Evelijn Raven-Takken

Meer informatie

Op deze pagina vind je alle informatie over de SAQOL-39 NLg.

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie