Nieuwe onderzoeken en projecten

De volgende onderzoeken en projecten zijn gestart sinds mei 2019:

COM-PROM onderzoek

Nicole ter Wal en Lizet van Ewijk, Universiteit Utrecht& Hogeschool Utrecht

Op 1 september 2019 is Nicole ter Wal gestart met haar promotieonderzoek COM-PROM. Het onderzoek heeft tot doel samen met én voor personen met afasie een instrument te ontwikkelen dat ‘communicatieve participatie’ meet. Door in gesprek te gaan met een grote groep mensen met afasie over de reeds bestaande vragenlijsten die bij dit concept aansluiten, waaronder de Communicative Participation Item Bank (CPIB), wordt een databank met (betrouwbare en valide) vragen samengesteld.

Het doel is om te komen tot een bruikbare set vragen, die geschikt zijn voor een Computer Adaptieve Test (CAT). CAT is een methode om via de computer op een efficiënte manier met slechts een paar vragen (3-7 vragen) een betrouwbare schatting te krijgen van iemands gezondheidstoestand (of in dit geval Communicatieve Participatie). In een CAT worden de vragen die gesteld worden bepaald op basis van het antwoord op eerdere vragen. De selectie en het aantal vragen dat gesteld wordt, is dus per persoon verschillend (adaptief testen). Toch krijgt elke persoon een score die te vergelijken is met scores van andere personen (die andere vragen hebben ingevuld), omdat alle vragen op dezelfde schaal gekalibreerd zijn met behulp van een IRT (Item Response Theory) model. CAT heeft dus als groot voordeel dat veel minder vragen hoeven te worden gesteld om een betrouwbare meting te doen. Naast de betrouwbaarheid en validiteit van de item bank, zal onderzocht worden  in hoeverre het meetinstrument een verandering in de communicatieve participatie na een periode van therapie kan meten.

Dit project is een samenwerking tussen Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (promotor Prof. Dr. Anne Visser-Meily), de PROMIS groep (co-promotor Dr. Caroline Terwee, VUMc), en HU Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie (promotor Prof. dr. Ellen Gerrits (UU), en co-promotor dr. Lizet van Ewijk (HU/UU).

Meer lezen, meedenken of meedoen? Kijk dan op: https://www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Communicatieve-participatie-bij-afasie

Zie voor meer informatie de bijlage hieronder.

Kinderafasie in Kaart (KIK) project

Dr. Ineke van der Meulen en dr. Femke Nouwens, Rijndam Revalidatie

Het doel van KIK is om meer data te verzamelen van kinderen met afasie om zo meer te weten te komen over het fenomeen kinderafasie. In KIK1 werd consensus bereikt onder logopedisten die kinderen behandelen met afasie over te verzamelen taaldata van deze kinderen. Het resultaat was vier core-sets van taaltesten per leeftijdsgroep (< 3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar en >12 jaar). Deel 2 van het KIK project loopt op dit moment. In deze pilot wordt de landelijke methode van dataverzameling opgezet en getest in twee centra. De bedoeling is dat KIK begin 2020 landelijk van start gaat, zodat we in heel Nederland op een uniforme manier dezelfde data verzamelen in een register.

Meer informatie: kinderafasieinkaart@rijndam.nl

maandag 28-10-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie