Nieuw: de Nederlandse Benoem Test (NBT)

Onlangs is de Nederlandse Benoem Test (NBT) verschenen. Met deze test kunnen woordvindstoornissen bij volwassenen met NAH worden vastgesteld.

Doel van de test

De Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindstoornissen bij volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT bestaat uit 92 eenduidige afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindstoornis. De afbeeldingen van de NBT zijn zorgvuldig uitgezocht voor de Nederlandse setting. De selectie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en cliënten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal. De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en cliënten met NAH en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument te creëren.

Toepassing

  • Screening: signaleert de aanwezigheid van woordvindstoornissen
  • Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van woordvindproblemen
  • Behandeling: meet de vooruitgang van gegeven therapie.
  • Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands onderzoek: de NBT is speciaal voor de Nederlandse populatie ontwikkeld.

Wat meet de NBT?

De Nederlandse Benoem Test meet woordvindproblemen bij volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De test is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd (2 categorieën) en woordfrequentie (3 categorieën) en geeft zo ook informatie over de aard van de woordvindstoornis. De test meet het hele woordvindtraject.

Voor wie?

De NBT wordt in principe afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de NBT werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.

Afname en scoring

De afnameduur varieert tussen de 5 en de 30 minuten, afhankelijk van de ernst van de afasie. De afbeeldingen worden visueel aangeboden. De patiënt benoemt de afbeelding die hij/zij ziet.

Normen

Om na te gaan of er op basis van de NBT een juiste diagnose kan worden gesteld (predictieve validiteit) zijn de scores van gezonden en afatici met elkaar vergeleken. In de handleiding wordt een optimale cut-off score gegeven die het verschil tussen wel/geen stoornis aangeeft.

Materialen

NBT – complete set  ISBN: 9789036822466, prijs: €395,-
NBT – scoreformulieren ISBN: 9789036822244, prijs: €40,-
NBT – handleiding ISBN: 9789036822183, prijs: €60,-

Ga voor meer informatie over de NBT en bestellingen naar https://www.bsl.nl/shop/catalogsearch/result/?cat=0&q=NBT
Ga voor het overzicht van alle BSL tests en behandelmateriaal voor logopedisten naar https://www.bsl.nl/shop/logopedie

dinsdag 26-02-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie