Logoclicks, online afasietherapie

Logoclicks ontwikkelt een e-health toepassing om de therapie voor mensen met afasie te verbeteren.

Afasietherapie

Cognitief-linguïstische therapie (CLT) wordt in de acute en post-acute fase van afasietherapie als de gouden standaard gezien (Heugten van, Bertens & Spikman; Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie, 2017).
Een behandeling is maatwerk waarbij rekening moet worden gehouden met omgevings- en persoonlijke factoren van de persoon met afasie.
De cognitief- linguïstische therapie (CLT) is gericht op het activeren van de linguïstische basiscomponenten van de verbale communicatie: semantiek, fonologie en syntaxis (Doesborgh et al., 2004; de Jong-Hagelstein et al., 2011).

Wetenschappelijk onderzoek toont daarnaast aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid.

Dagelijkse praktijk

In de huidige praktijk is het niet eenvoudig mogelijk om de intensiteit en frequentie van behandeling te verhogen en is er onvoldoende gevarieerd behandelmateriaal beschikbaar voor alle taalmodaliteiten in CLT.

Online therapie

Logoclicks lost deze beperkingen op met een online hulpmiddel voor de logopedist om personen met afasie gevarieerde gepersonaliseerde oefeningen aan te bieden als huiswerk of in de praktijk. Blended care wordt hiermee realiteit in de logopediepraktijk.

De logopedist stelt de oefeningen samen uit een groot bestand van woorden en afbeeldingen met individueel in te stellen moeilijkheidsgraden en cueingsmogelijkheden. De resultaten van de oefeningen worden vastgelegd en dienen als basis voor de vervolgtherapie en voor verslaglegging.

Op deze manier krijgt de persoon met afasie maatwerkoefeningen aangeboden die aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie en die aansluiten bij de interesse, het niveau en de belastbaarheid.

Wetenschappelijk onderzoek

De hogescholen van Utrecht  en Rotterdam en de Thomas More Hogeschool in Antwerpen hebben door uitgebreid literatuuronderzoek de methodische en didactische inhoud voor het programma bepaald en de aanwijzingen voor de programmering gegeven.

Op deze manier komt de meeste recente wetenschappelijke kennis ter beschikking van de logopedist in de dagelijkse praktijk.

Logoclicks is de link tussen wetenschap en praktijk in een online tool voor afasietherapie gebaseerd op het Ellis & Young model (Ellis A.W., & Young A.W. (1988)) en maakt evidence based werken mogelijk.

Huidige status

Vandaag, eind 2017, is Logoclicks nog in ontwikkeling en naar verwachting kunnen de proeftuinen begin februari 2018 van start om Logoclicks in de dagelijkse praktijk te testen.

Als de feedback daarvan verzameld en verwerkt is komt online afasietherapie ter beschikking van alle logopedisten en afasietherapeuten in Nederland en Vlaanderen.

We zijn met de Nederlandse zorg autoriteit (NZA) in gesprek over de mogelijkheid voor nieuwe declaratiecodes om e-health toepassing ook vergoed te krijgen.

Houd de websites van AfasieNet en Logoclicks in de gaten voor de voortgang en ontwikkeling.

Meer informatie:Jan Pons
jan@logoclicks.nl

Lieke Hoppenbrouwers
lieke@logoclicks.be

dinsdag 19-12-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie