Hoe goed werkt logopedie bij afasie?

Hoe goed werkt logopedie bij verschillende stoornissen, waaronder afasie? Om op die vraag antwoord te krijgen liet de NVLF zogenoemde ‘evidence summaries’ ontwikkelen. Deze evidence summaries zijn nu beschikbaar.

Een evidence summary is een makkelijk leesbare samenvatting van wetenschappelijke evidentie en gaat in op de vraag wat het effect is van logopedie. In 2015 en 2016 zijn vijf deelstudies verricht naar de vraag hoe goed logopedische behandeling en begeleiding werkt bij verschillende stoornissen. Het gaat om stotteren, spraakproductiestoornissen, afasie, specifieke taalontwikkelingsstoornissen en functionele stemstoornissen. Deze evidence summaries zijn nu beschikbaar voor logopedisten. De evidence summaries zijn echter zo geschreven dat ze ook begrijpelijk zijn voor patiënten, familie en andere professionals.

Toegankelijk geschreven

De onderzoekers zijn in de internationale wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar effectonderzoek met het krachtigste studiedesign. Dit leverde vijf toegankelijk geschreven samenvattingen op. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd aan de Hogeschool Utrecht, Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Het onderzoek is volbracht onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Ellen Gerrits (lector logopedie, hoogleraar logopediewetenschap) en uitgevoerd door Jenta Sluijmers MSc, Lotte Versteegde MSc en Inge Zoutenbier MSc en drs. Ingrid Singer, allen logopedist en onderzoeker.

Positieve effecten

Het doel van de evidence summaries is te laten zien wat het effect is van logopedische behandeling.

‘Niet alleen aan logopedisten en patiënten, maar ook aan stakeholders zoals zorgverzekeraars. Voor de toekomst van de logopedie is het belangrijk dat we het logopedisch handelen steeds meer kunnen onderbouwen. Dat we de positieve effecten die we zien in de praktijk ook meetbaar en dus zichtbaar maken’, aldus Ellen Gerrits.

Brug slaan

De evidence summaries zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Er is een search uitgevoerd in databases met wetenschappelijk publicaties. Hieruit zijn de drie tot vijf beste studies geselecteerd en beschreven volgens de richtlijnen van een Critically Appraised Topic (CAT). Het doel van een CAT is om een brug te slaan tussen onderzoeksresultaten en de dagelijkse praktijk.

Voor alle vijf stoornissen is een CAT gemaakt, waarin beschikbaar bewijs kritisch is beoordeeld en systematisch is samengevat. De CAT’s zijn peer-reviewed en door twee experts op het gebied van de desbetreffende stoornis becommentarieerd. Bij de CAT’s zijn daarna makkelijk leesbare samenvattingen geschreven: de evidence summaries.

In de Leeswijzer Evidence Summary wordt de methodologie beschreven van de ontwikkeling van de evidence summaries.

dinsdag 05-12-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie