Functionele communicatietraining bij PPA

De werkgroep literatuur heeft deze maand een systematic review samengevat, die zich richt op het inzetten van Functionele Communicatietraining (FCT) bij mensen met PPA en hun verzorgers.

Volkmer, A., Spector, A., Meitanis, V., Warren, J.D., & Beeke, S. (2019). Effects on functional communication interventions for people with primary progressive aphasia and their caregivers: a systematic review. Aging & Mental Health, 1-13.
https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1617246

Achtergrond/Aanleiding

Primaire progressieve afasie (PPA) is een vorm van dementie die gekenmerkt wordt door progressieve spraak- en taalproblemen. De spraak- en taalproblemen bij PPA kennen een langzaam verloop, waarbij er in de eerste fase van de ziekte geen of minimale cognitieve problemen aanwezig zijn. PPA kent op dit moment drie varianten: de semantische variant (sPPA), de logopene variant (lPPA) en de niet-vloeiende variant (nPPA).

Tot recent was er voornamelijk onderzoeksliteratuur te vinden over PPA en stoornisgerichte interventies. Literatuur over functionele communicatietherapie (FCT) ontbrak. Dit terwijl logopedisten in de klinische praktijk juist met FCT voornamelijk op activiteiten- en participatieniveau mensen met PPA behandelen. De kloof tussen de bestaande onderzoeksliteratuur en de huidige praktijk, benadrukt het belang voor onderzoeksliteratuur die meer aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met PPA.

Deze systematic review richt zich op FCT die ingezet kan worden bij mensen met PPA en hun verzorgers: welke methoden bestaan er binnen de FCT, wat is de effectiviteit van functionele behandelmethoden en wat zijn de belangrijke componenten binnen deze interventie?

Methode

Middels een systematische zoektocht zijn er in totaal 19 studies over FCT in deze systematic review opgenomen die voldeden aan de volgende inclusiecriteria:

  • De studie verzamelt empirische gegevens over de behandelmethode;
  • De studie gaat over volwassenen die voldoen aan de internationale criteria bij het vaststellen van PPA of verzorgenden/familieleden van mensen met PPA;
  • De studie beschrijft een functionele therapiemethoden die voldoet aan de ICF-criteria, zoals gesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, en zich richt op activiteiten- en/of participatieniveau;
  • De studie is tussen 1998 en 2018 in het Engels geïndexeerd, gepubliceerd en door vakgenoten beoordeeld.

Artikelen over stoornisgerichte therapie werden uitgesloten, net als studies waarbij de onderzoeksgroep bestond uit personen met een medische voorgeschiedenis van beroertes, hersenletsel, trauma aan het hoofd en/of ernstige psychiatrische problemen. 12 van de 19 studies scoorden laag op het risico van bias en waren van hoge kwaliteit.

Resultaten

De 19 studies zijn naast elkaar gelegd en totaal zijn er 7 variabelen in kaart gebracht: wijze van therapieaanbod, contactwijze, therapiemateriaal, behandellocatie, behandelduur en -frequentie, draaiboek/therapieformat en behandelaar. Deze systematic review toont aan dat er veel verschillende wijzen zijn waarop FCT aangeboden wordt en dat de twee meest voorkomende componenten binnen de FCT bestaan uit (1) voortbouwen op de communicatiestrategieën die de persoon met PMA al inzet of heeft ingezet en (2) trainen van deze communicatiestrategieën met een communicatiepartner.

Alle 19 studies tonen aan dat de toegepaste FCT effectief was voor de persoon met PPA, waarvan 8 studies zelfs tot significante verbetering leidde.

Conclusie en discussie

Deze studie toont aan dat het voortbouwen op de bestaande communicatiestrategieën die de persoon met PPA inzet en het trainen van een communicatiepartner, speerpunten zijn binnen de FCT. Echter, er heerst nog wel onduidelijkheid over de meest optimale behandeldosis, ook omdat dit per individu verschilt. Verder onderzoek naar de meest optimale behandellocatie, behandelduur en intensiteit van de behandeling middels FCT bij personen met PPA is daarom wenselijk.

Naar aanleiding van het artikel

Hoe begeleid jij personen met PPA, welke wijzen van functionele communicatietherapie zet je in en waarom? En met welke behandelfrequentie?

maandag 16-03-2020

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie