De (door)ontwikkeling van de Nederlandse Benoem Test: een update

Sinds november 2018 is de Nederlandse Benoem Test (NBT) op de markt, een nieuwe benoemtest met eenduidige afbeeldingen die zorgvuldig zijn uitgezocht voor de Nederlandse setting. De afgelopen 5 jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de werking van de NBT, gestuurd door vragen en opmerkingen vanuit de logopedische praktijk.

Vóór het uitbrengen van de test is er onderzoek gedaan naar het effect van woordverwervingsleeftijd en woordfrequentie op woordvinding bij benoeming van afbeeldingen. In 2017 is er een validiteitsonderzoek gedaan, waarbij de NBT valide en betrouwbaar is bevonden. De huidige normering is op dit onderzoek gebaseerd. Recent is er onderzoek gedaan naar het effect van leeftijd en opleidingsniveau op de score van de NBT en is er gekeken naar verschillende manieren om de (ervaren) ernst van een woordvindstoornis te relateren aan de score op de NBT. Op dit moment zijn we bezig om de normering en interpretatie van de score op basis van al deze gegevens verder te verfijnen en gedetailleerder te beschrijven. We verwachten hier in het voorjaar een white paper over te kunnen publiceren, die als aanvulling gebruikt kan worden bij de huidige handleiding.

Tevens wordt er nu, op veler verzoek, gewerkt aan het opstellen van een duidelijke (op linguïstische modellen gebaseerde) voorbeeldlijst. Daar verwachten we tegen de zomer een white paper over uit te brengen die ook kan worden toegevoegd aan de huidige NBT.

De digitale versie, die reeds aangekondigd is in de handleiding, laat iets langer op zich wachten. BSL is momenteel hard bezig met een online platform om digitale versies van hun instrumentarium vorm te geven, de NBT vormt hier een onderdeel van.

Binnen de onderzoeksgroep krijgen we veel vragen/opmerkingen over de NBT, hier zijn we heel blij mee! De NBT is een dynamisch product, waar we gezamenlijk aan bouwen om zo te zorgen dat het instrument up-to-date blijft, en het best aansluit bij de behoeftes vanuit de logopedische praktijk. Bovenstaand onderzoek is dan ook naar aanleiding van vragen vanuit de praktijk gestart, evenals een verkennend onderzoek dat in het nieuwe jaar start, naar een verkorte versie van de test. Daarnaast krijgen we veel reacties op de afbeeldingen zelf, het overgrote merendeel hiervan is erg positief. Twee korte voorbeelden van vragen die we veel krijgen, met daarbij ons advies:

  • De afbeelding ‘pistool’ is in werkelijkheid een revolver. In de eerste normeringsronde benoemde meer dan 75% van de deelnemers de plaat als ‘pistool’. Oplettende logopedisten (en cliënten!) wezen ons er echter terecht op dat de afbeelding toch echt een revolver is, en geen pistool. Ons advies is daarom om zowel pistool als revolver te scoren met 3 punten.
  • Het (eenden)kuiken wordt in Noord-Holland een pulleke of pulletje genoemd. Kuiken, eendenkuiken, pulletje en pulleke zullen alle drie een score van 3 ontvangen in onze voorbeeldlijst.

We vinden het essentieel om ideeën en input vanuit het werkveld mee te nemen! Dus heb je de NBT in gebruik en heb je bepaalde opmerkingen/vragen, laat het ons dan vooral weten.

Voor vragen kun je terecht bij de auteurs van de test (Lizet, Lotti of Marije) en voor updates op https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/de-nederlandse-benoemtest.

woensdag 22-01-2020

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie