Belangrijke informatie over de CAT-NL

Voor de gebruikers van de CAT-NL zijn nu twee belangrijke aanvullingen op de handleiding beschikbaar.

Op de website van uitgeverij Pearson is nu beschikbaar: de CAT-NL Whitepaper 3, met aanvullende tabellen ten behoeve van:

  • het indelen van de ernst van de stoornis in drie categorieën (ernstige, matig-ernstige en lichte afasie),
  • het beoordelen van significante verschillen tussen twee testafnames.

De CAT-NL is een gestandaardiseerd instrument, dat door de logopedist / (klinisch) linguïst gebruikt kan worden bij de diagnostiek van afasie. De CAT-NL voorziet in een kwantificering van verschillende taaltaken, zoals benoemen, naspreken, taalbegrip, lezen en schrijven.

In deze white paper worden per (sub)domein ernstgradaties en kritieke verschillen beschreven. De inschaling in ernstgradaties geeft inzicht in het klinische profiel van individuele patiënten. De kritieke waarden maken het mogelijk om het verloop van de stoornis te volgen al of niet in relatie tot de therapie; bij hertesten kan worden bepaald of er sprake is van een significante vooruitgang. Hiermee wordt direct aangesloten bij de Logopedische Richtlijn Diagnostiek en behandeling van afasie (Berns et al., 2015) en het NVAT Afasie Interventie Schema (NAIS) (NVAT, 2015). Deze nieuwe analyses zijn gebaseerd op de bestaande klinische steekproef van de CAT-NL.

De tabellen zullen worden opgenomen in een herziene uitgave van de CAT-NL Handleiding.

De whitepaper is te downloaden van de Pearson website, via deze link:

http://www.pearsonclinical.nl/media/whitepapers/CAT-NL-Whitepaper-3.pdf

Alle CAT-NL Whitepapers zijn ook vinden op de website van Pearson.

woensdag 02-11-2016

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie