Week van de Afasie: dankwoord van de voorzitter

Beste deelnemers van AfasieNet en anderen die betrokken geweest zijn bij de Week van de Afasie,

Vanuit AfasieNet hebben we dit jaar voor het eerst de Week van de Afasie georganiseerd.

Met deze week wilden we een grotere bekendheid geven aan afasie en laten zien dat afasie mensen door heel Nederland raakt op heel veel verschillende manieren. We hebben activiteiten gezien voor en door mensen met afasie, hun naasten, logopedisten, afasietherapeuten, docenten, studenten, wetenschappers en verwijzers. Maar liefst 25 organisaties hebben op onze speciale website hun activiteiten aangekondigd.

Door alle activiteiten, de persberichten hierover en de website heeft de Week van de Afasie veel aandacht gekregen. Tientallen krantenberichten gingen over de activiteiten in de Week van de Afasie, veel nieuwsbrieven van instellingen hebben er melding van gemaakt en ook lokale radio- en tv-stations hebben aandacht besteed aan afasie, inclusief twee provinciale omroepen (RTV Drenthe en RTV Flevoland).

Dank jullie wel!

Al deze aandacht heeft gezorgd voor veel meer bekendheid over afasie en daar was het om begonnen. Ik wil heel graag alle mensen die zich hebben ingezet voor de Week van de Afasie heel erg bedanken voor de extra werkzaamheden die ze hebben verricht om deze week van de afasie tot zo’n succes te maken!

Hierbij willen we nog een aantal mensen in het bijzonder noemen. Allereerst willen we Carlo de Boeije bedanken. Carlo heeft afasie en hij heeft zich in 2017 laten sponsoren voor AfasieNet toen hij de Vierdaagse van Nijmegen heeft gelopen. Het geld dat hij toen bijeen heeft gelopen is nu gebruikt om de website voor de Week van de Afasie te ontwikkelen.

Veel dank is er ook voor prof.dr. Erik Scherder, die bereid was om ambassadeur van de Week van de Afasie te zijn. Hij heeft een zeer inspirerende bijdrage geleverd met zijn verklaring op de website, zijn videoboodschap voor de Afasieconferentie en door concreet in gesprek te gaan met mensen met afasie in Reade.

Tenslotte willen we Bram Donker bedanken voor het ontwerpen van het logo en de poster voor de Week van de Afasie.

Volgend jaar

Volgend jaar zal er opnieuw een Week van de Afasie georganiseerd worden en ook dan zal de Afasieconferentie het startpunt zijn voor deze week. De Afasieconferentie zal volgend jaar zijn op 9 en 10 oktober 2020 en de Week van de Afasie is van 10-17 oktober 2020.

Met vriendelijke groeten

Roel Jonkers, voorzitter AfasieNet

maandag 28-10-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie