Raadpleging AfasieNet deelnemers inzake afasieregister

De NVLF maakte in september 2021 bekend dat zij, zonder raadpleging van de NVST en AfasieNet, de herregistratie criteria voor de registers Stotteren en Afasie hebben aangepast. De NVST en AfasieNet hebben hiertegen bezwaar aangetekend en zijn met de NVLF in gesprek gegaan. Afgesproken is nu dat AfasieNet en de NVST hun leden raadplegen inzake de registers.
Invullen kan tot 15 december.

Aanleiding

De NVLF maakte in september 2021 bekend dat zij, zonder raadpleging van de NVST en AfasieNet, de herregistratie criteria voor de registers Stotteren en Afasie hebben aangepast.
De bij- en nascholingseisen blijven gelijk: 60 uur in een periode van 5 jaar.

De werkervaringseis is aanzienlijk teruggeschroefd, van 350 uur naar 75 uur per jaar. Dat zou neer komen op de behandeling van ongeveer 1 PMA per jaar. De NVST en AfasieNet hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend deze gang van zaken; ten eerste zijn wij het niet eens met deze verlaging en ten tweede omdat de NVKF dit besluit eenzijdig heeft genomen.

De NVLF geeft zelf toe dat de besluitvorming hiertoe ‘geen schoonheidsprijs’ verdient. Zo zijn de eigen commissie Sociaal Economische Belangen (NVLF-SEB), de commissie Vakinhoud en de Ledenraad niet geraadpleegd, hoewel dit wel vereist is in het reglement registers van de NVLF.

Overwegingen NVLF

De NVLF heeft aangegeven wat de overwegingen van het NVLF bestuur waren om de herregistratie aan te passen:

1.     In 2019 hebben de zorgverzekeraars het verzoek gedaan om de registers te schrappen omdat bij de verzekeraars de indruk bestaat dat het bij stotteren, afasie en preverbaal vooral gaat om een langere behandeltijd die nodig is voor deze specifieke aandoeningen. Zorgverzekeraars zouden liever voor iedereen de prestatie ‘lange zitting’ in willen zetten.

Aparte prestatie registers hanteren de zorgverzekeraars alleen bij erkende specialisaties (denk aan manuele therapie en kinderfysiotherapie). De NVLF erkent geen specialisaties.

2.     Bij de NVLF komen signalen van leden binnen dat zij de eisen voor herregistratie te zwaar vinden, zij kunnen er vaak niet aan voldoen.

Ledenraadpleging

Een afvaardiging van de besturen van AfasieNet en de NVST is 24 januari 2022 met een afvaardiging van het NVLF bestuur en een beleidsadviseur hierover in gesprek gegaan.
We spraken af dat AfasieNet en de NVST hun leden raadplegen inzake de registers.

De registers spelen met name een rol in de eerstelijnszorg. We nodigen echter alle aangeschreven logopedisten uit om de vragenlijst in te vullen. Wanneer een vraag niet van toepassing is op jouw situatie kan je dat aangeven.

Hoe meer reacties hoe beter wij het gesprek met de NVLF aan kunnen gaan!

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit 15 vragen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst is anoniem. Aan het begin hebben wij wel wat vragen over je werkervaring en je werksetting. Aan het einde van de vragenlijst is er ruimte voor nadere toelichting, indien je daar behoefte aan hebt.

Ga hier naar de vragenlijst!

maandag 28-11-2022

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie